Pracownik Dziekanatu/sekretariatu uczelni – „front office” uczelni. Profesjonalna obsługa studenta: efektywna komunikacja werbalna i pozawerbalna, techniki i narzędzia obsługi klienta, reagowanie w sytuacjach trudnych, planowanie i organizacja pracy

Termin szkolenia : 
wkrótce
szkolenie dwudniowe

Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę:1197,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

W trosce o Państwa bezpieczeństwo zostaną zapewnione wszystkie środki ostrożności:

- bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami
- w sali i przed salą będą płyny do dezynfekcji rąk
- dodatkowo przed każdym szkoleniem dezynfekowane są stoliki, klamki i wyposażenie sali
- na bieżąco dezynfekowane są również części wspólne budynku (windy, toalety itp.)

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Reguły efektywnej komunikacji

 - prawa komunikacji

 - proces komunikacji (etapy)

 - rola komunikacji

 - skuteczna komunikacja „dopasowanie” i „prowadzenie”

 - Relacje międzyludzkie w pracy a komunikacja

Komunikacja werbalna i niewerbalna 

 - kultura dyskusji, wypowiedzi

 - jak reagować na gafy, wpadki, przejęzyczenia? 

 - jak poskromić  swą złośliwość

 - zasady dobrego słuchacza

 - alfabet komunikacji – postawa, gesty i ich znaczenie. 

 - oczy zwierciadłem intencji w komunikacji biznesowej 

 - strefy odległości w kontaktach interpersonalnych

Trudne sytuacje w komunikacji. Błędy komunikacyjne

 - przełamywanie barier i impasu

 - argumenty perswazyjne, radzenie sobie ze sprzeciwem

 - konstruktywny klimat

 - myślenie kreatywne i twórcze podejście w sytuacjach niestandardowych

 - komunikacja w trudnych sytuacjach interpersonalnych

Pewność siebie, śmiałość. Asertywność, zdecydowanie w procesie komunikacji

 - parafraza – czy ja dobrze rozumiem?

 - zmień agresora w baranka

 - jak łechtać próżność rozmówcy?

 - sztuka mówienia

 - jeżeli musisz powiedzieć „nie”

 - motywacja – sukces a budowanie wiary we własne możliwości

 - budowanie strategii własnego rozwoju – recepta na szczęście

 - asertywność i samokontrola w komunikacji

Postępowanie z różnymi rodzajami studentów

 - charakterystyka klienta/różne rodzaje klientów i ich potrzeby psychologiczne

 - schematy postępowania z różnymi rodzajami studentów

 - radzenie sobie z trudnymi studentami - słuchanie zastrzeżeń i „wyławianie” faktów, przyjmowanie krytyki słusznej, częściowo słusznej, niesłusznej - konstruktywne reagowanie na krytykę, reagowanie na niespodziewany atak 

 - praktyczne schematy reakcji na typowe i nietypowe zastrzeżenia studenta

 - co robić, jeśli student ma rację... 

Komunikacja przez telefon - profesjonalna rozmowa telefoniczna 

 - głos jako podstawowe narzędzie pracy, 

 - specyfika prowadzenia rozmowy, 

 - techniki wspomagające efektywność rozmowy.

Zarządzanie czasem w dziekanacie

 - wyznaczanie celów

 - planowanie pracy - wyznaczanie priorytetów

 - delegowanie zadań

 - organizacja pracy – wybór metod pracy

 - komunikacja w zarządzaniu czasem

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

- nie zapewniamy noclegu

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.