Sposoby zabezpieczania i dochodzenia wierzytelności przy umowach o świadczenie usług edukacyjnych, kredytów i pożyczek studenckich.

Termin szkolenia:
10.05.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Spotkanie dedykowane jest dla Uczelni, które chcą skutecznie zabezpieczyć swoje wierzytelności oraz usprawnić proces dochodzenia należności.


 Program szkolenia:

1. Pojęcie i struktura umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

2. Niedozwolone klauzule umowne. Jak ich unikać? Na co zwracać uwagę?

3. Wierzytelności z umów o świadczenie usług edukacyjnych. Jak dochodzić? Na co zwracać uwagę?

4. Omówienie praktycznych sposobów zabezpieczania wierzytelności w usługach edukacyjnych.

5. Prawidłowy kontakt z dłużnikiem jako metoda zabezpieczania wierzytelności.

6. Przykłady i ćwiczenia.

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY