Uczelnia dostępna - zarządzanie nieruchomościami w kontekście osób z niepełnosprawnością i różnymi potrzebami

Termin szkolenia: 23.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Definicja osoby niepełnosprawnej w myśl Konwencji ONZ o Prawach ON, rodzaje i stopnie niepełnosprawności.
2. Zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością.
3. Przepisy prawne regulujące kwestię dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Obowiązki uczelni wynikające z przepisów prawa.
4. Obszary zapewniania dostępności w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem dostępności architektonicznej. Co oznacza konieczność zapewnieni dostępności architektonicznej?
5. Zapewnianie dostępności w budynkach będących pod nadzorem konserwatorskim.
6. Narzędzia monitorowania dostępności – przeprowadzanie audytów architektonicznych.
7. Planowanie zapewnienia dostępności.
8. Dobre praktyki.


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY