Menadżery bibliografii oraz inne programy związane z zarządzaniem publikacjami

Termin szkolenia: 13.08.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 16.00-19.15
Cena szkolenia za jedną osobę: 347,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Opis:

Szkolenie dotyczące praktycznego wykorzystania menedżerów bibliografii, czyli narzędzi pomagających gromadzić i zarządzać danymi o wykorzystanych materiałach (artykułach, książkach, rozdziałach, stronach internetowych itp.). Menadżery umożliwiają generowanie opisów bibliograficznych wg wybranego standardu, wstawianie odnośników i bibliografii załącznikowej.

Korzyści:

a) Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem menadżerów.
b) Doskonalenie umiejętności pisania artykułów, tekstów naukowych.
c) Zdobycie wiedzy potrzebnej redaktorom lub edytorom naukowych pism.
d) Odkrycie tego, jak zaoszczędzić czas przygotowując publikacje naukowe.

 

Program szkolenia:

1. Menadżery bibliografii

• Przegląd najważniejszych menadżerów bibliografii.
• Omówienie, jak wykorzystywać menadżery (na przykładzie Zotero i Citavi).
• Porównanie funkcji różnych programów.
• Zotero – dlaczego warto wybrać ten menadżer (nie tylko zarządzanie literaturą i pisanie).

2. Inne programy do zarządzania publikacjami i innymi zasobami
• Programy bazujące na technologii AI (sztuczna inteligencja).
• Programy pomocne przy tworzeniu przeglądów literatury.
• Rozwiązania przedstawiające publikacje w formie wizualizacji sieciowej.
• Pakiety rozwiązań służących ocenie napisanego tekstu (np. językowej).
• Programy ułatwiające składanie tekstów do czasopism największych wydawców.
• Narzędzia porządkowania zasobów internetowych (np. stron WWW).

3. Krótki przegląd innych narzędzi ułatwiających pracę naukową
• Narzędzia zarządzania notatkami i definicjami.
• Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
• Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
• Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.
• Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań.
• Narzędzia do tworzenia infografik oraz prezentacji.
• Przegląd narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie zespołami badawczymi

Prelegent:

dr hab. Piotr Siuda, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Autor poczytnego poradnika wydanego przez PWN: „Publikacje naukowe”:

 

  • Jego pełny dorobek na stronie osobistej: http://piotrsiuda.com.
  • Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (Q1 i Q2 journals; np. „Journal of Computer Mediated Communication”, „Critical Studies in Media Communication”, „International Journal of Cultural Studies”).
  • Obecnie prowadzi projekt NCN OPUS 22 pt. „Sieci kłącza, obieg znaczeń i treści oraz konteksty offline interetowego handlu narkotykami”.
  • Wcześniej kierownik szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”).
  • Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY