Radzenie sobie ze stresem w środowisku akademickim

Terminy szkolenia :
18.10.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 15:00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

 1. Definicja i rozumienie stresu:

  • Co to jest stres i jakie są jego źródła w kontekście środowiska uczelnianego.
  • Różnica między stresem pozytywnym a negatywnym.
 2. Identyfikacja źródeł stresu w środowisku akademickim:

  • Presja publikacyjna i wymogi badawcze.
  • Wywieranie presji na młodych naukowców i doktorantów.
  • Zbalansowanie obowiązków dydaktycznych, badawczych i administracyjnych.
 3. Fizjologia stresu i jego wpływ na organizm:

  • Jak nasz organizm reaguje na stres i jakie są długoterminowe konsekwencje chronicznego stresu.
  • Mechanizmy neurologiczne i hormonalne odpowiedzi na stres.
 4. Narzędzia do radzenia sobie ze stresem w pracy naukowej:

  • Techniki oddechowe i relaksacyjne.
  • Praktyki mindfulness i medytacja.
  • Zarządzanie czasem i priorytetyzacją zadań.
 5. Budowanie odporności psychicznej:

  • Jak rozwijać elastyczność psychiczną i adaptacyjność w obliczu wyzwań.
  • Rola wsparcia społecznego i sieci wsparcia na uczelni.
 6. Szkolenie interpersonalne w kontekście stresu:

  • Jak komunikować swoje potrzeby w sytuacjach presji i oczekiwań.
  • Budowanie pozytywnych relacji z kolegami i studentami jako bufor przeciwko stresowi.
 7. Znaczenie dbałości o zdrowie fizyczne w kontekście radzenia sobie ze stresem:

  • Związek aktywności fizycznej z poziomem stresu.
  • Wpływ diety i snu na poziom stresu i zdolność radzenia sobie z nim.
 8. Przemyślane strategie na uczelni w zakresie wsparcia pracowników w radzeniu sobie ze stresem:

  • Jakie narzędzia i wsparcie mogą być dostępne dla pracowników uczelni.
  • Rola doradców psychologicznych i programów wsparcia dla pracowników.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY