Dokumentacja w uczelni. Postępowanie z dokumentacją i jej przechowywanie

Termin szkolenia: 13.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 Program szkolenia:

1. Podstawowe akty prawne dot. przepisów z zakresu postępowania z aktami, pojęcia: archiwa zakładowe, składnice akt, akta kat. A i B, BE, Bc, materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna, kategoria archiwalna

2. Podstawowe czynności kancelaryjne i obieg dokumentów (normatywy kancelaryjne: instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i ich stosowanie w praktyce: przyjmowanie, przeglądanie i przydzielanie korespondencji, wewnętrzny obieg akt, rejestrowanie pism, spis spraw, elementy pisma, nadawanie określonych symboli z rzeczowego wykazu akt, nadawanie odpowiedniej kategorii archiwalnej, wysyłanie i doręczanie pism)

3. Prowadzenie i przekazywanie dokumentacji toku studiów

4. Archiwizacja akt i przekazywanie akt do archiwum zakładowego (zajęcia warsztatowe )- segregacja, zakładanie teczek, porządkowanie akt, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych, nadawanie sygnatury archiwalnej, brakowanie i niszczenie dokumentacji

  

Trener:

doświadczony archiwista. W latach 1992-1993 pracownik Archiwum Państwowego w Gdańsku. Od 1993 r do dziś Kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Gdyni. Do jego obowiązków należą między innymi:
• Kierowanie zamiejscowym oddziałem Archiwum Państwowego (2008 r.: obsada – 10 osób, zasób aktowy – ponad 5 500 metrów bieżących akt;
• Prowadzenie szkoleń z zakresu postępowania z dokumentacją, praktyk studenckich dla studentów IV i V roku historii Uniwersytetu Gdańskiego, kursów archiwalnych I i I i II stopnia
• Prowadzenie wielu szkoleń z zakresu archiwistyki m.in. dla Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich, urzędów samorządu terytorialnego (Urzędy Miast w Gdyni i Helu), firm archiwalnych (PIKA, Dokumenta S.A.), przedsiębiorstw (np. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.), i innych zakładów (np. Akademia Medyczna w Gdańsku)
• Udział jako wykładowca w programie szkoleń Uni Europejskiej "Leonardo da Vinci" – realizowany w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku.
• Opracowywanie akt, przejmowanie akt, nadzór nad archiwami zakładowymi, opiniowanie normatywów kancelaryjnych
• Porządkowanie i opracowywanie akt wielu instytucji samorządowych jak i firm zarówno państwowych jak i prywatnych.

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY