Rozwijanie skutecznych umiejętności przywódczych w zarządzaniu zespołem w uczelni

Termin szkolenia: 24.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie

 • Przedstawienie celów i programu szkolenia
 • Omówienie znaczenia budowania autorytetu kierownika w środowisku uczelni

II. Rola i cechy autorytetu kierownika

 • Definicja autorytetu i jego znaczenie w kontekście pracy na uczelni
 • Identyfikacja kluczowych cech i umiejętności autorytarnych liderów

III. Budowanie wiarygodności i zaufania

 • Tworzenie i utrzymanie wiarygodności jako fundamentu autorytetu
 • Budowanie zaufania poprzez uczciwość, transparentność i konsekwencję

IV. Skuteczna komunikacja i słuchanie

 • Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w roli kierownika
 • Aktywne słuchanie i zrozumienie potrzeb i opinii członków zespołu

V. Utrzymywanie równowagi między asertywnością a empatią

 • Zarządzanie konfliktami i trudnymi sytuacjami
 • Wykazywanie empatii wobec pracowników i uwzględnianie ich potrzeb

VI. Lider jako mentor i coach

 • Kreowanie inspirującego środowiska rozwoju
 • Indywidualne wsparcie i rozwój członków zespołu

VII. Delegowanie odpowiedzialności i efektywne zarządzanie zadaniami

 • Umiejętność delegowania odpowiedzialności i zadań w sposób skuteczny
 • Monitorowanie postępów i motywowanie do osiągania celów

VIII. Zarządzanie zmianą i innowacjami

 • Przywództwo w procesach zmiany i adaptacji
 • Kreowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom

IX. Rozwijanie umiejętności przywódczych

 • Indywidualne plany rozwoju dla liderów w uczelni
 • Kontynuacja rozwoju umiejętności budowania autorytetu i skutecznego kierowania zespołem

X. Podsumowanie i plan działań

 • Przegląd omówionych technik i narzędzi budowania autorytetu
 • Tworzenie indywidualnego planu działań i implementacja w praktyce

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do budowania autorytetu jako kierownicy zespołu. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów, dyskusji, studiów przypadków oraz praktycznych ćwiczeń, umożliwiając uczestnikom rozwinięcie swojego autorytetu i skuteczności w roli

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY