Uczelnia dostępna - wiedza o niepełnosprawności, zasady postępowania z osobami z niepełnosprawnością

Termin szkolenia: 17.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Podstawowe zagadnienia związane z tematyką niepełnosprawności:
­- Klasyczne ujęcia głównych rodzajów niepełnosprawności (wg ICD10/11; DSM5): niepełnosprawność wzroku; uszkodzenia słuchu; choroby przewlekłe i niepełnosprawność narządu ruchu; ASD autystyczne spektrum zaburzeń, zaburzenia i choroby psychiczne; zaburzenia neurorozwojowe.
­- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności szczegółowa charakterystyka: symbole przyczyn niepełnosprawności, stopnie niepełnosprawności.
­- Specjalne Potrzeby Edukacyjne (ICF).
­- Specyficzne trudności w uczeniu się.
2. Rozwinięcie zagadnień związanych z tematyką niepełnosprawności:
­- Prawo na rzecz osób z niepełnosprawnością w świetle aktualnych przepisów (Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych; Karta Praw Osób Niepełnosprawnych).
3. Metody komunikacji z osobami o różnym rodzaju niepełnosprawności:
­- Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna AAC.
­- Sztuka poprawnego komunikowania się z osobą z niepełnosprawnością (podstawowe zasady komunikacji; asertywność; trudny klient; relacja pracownik – osoba z niepełnosprawnością).
­- Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów w przestrzeni akademickiej.
4. Zasady i strategie obsługi studenta z niepełnosprawnością:
­- Dostępność informacyjna i komunikacyjna usługi (oznakowanie, sprzęt wspomagający / asystujący, deklaracja dostępności, zapewnienie tłumacza PJM).
­- Jak prawidłowo obsłużyć klienta ze względu na rodzaj niepełnosprawności.
­- Występujące bariery i problemy w obsłudze klientów z niepełnosprawnością (zjawisko dyskryminacji).
5. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością:
­- Podstawowe zasady savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością.

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY