Zarządzanie czasem w administracji uczelni

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

CELE

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności skutecznego i efektywnego zarządzania czasem:

• poznanie  zasad, reguł zarządzania czasem

• doskonalenie umiejętności planowanie czasu pracy własnego i podległego zespołu;

• doskonalenie umiejętności identyfikowania barier w zarządzaniu czasem

• doskonalenie umiejętności eliminowania złodziei czasu w życiu zawodowym i osobistym

• ćwiczenie określania własnych priorytetów w życiu zawodowym i osobistym

• kształtowanie umiejętności planowani pracy własnej i podległego zespołu;

• kształtowanie umiejętności delegowania i zlecania zadań 

• ćwiczenie asertywnego zachowania w obliczu złodziei czasu 

• kształtowanie postawy świadomego zarządzania czasem w swoim życiu zawodowym i osobistym

• rozwijanie umiejętności zarządzania własną karierą 

KORZYŚCI

Podczas szkolenia uczestnicy będą nabywać i rozwijać umiejętności:

• wykorzystania narzędzi i technik zarządzania czasem w życiu zawodowym 

• budowania harmonogramów i ustalania priorytetów;

• formułowanie celów w sposób jasny i motywujący,

• diagnozowania indywidualnych barier w efektywnej pracy

• stosowania metod i technik wspomagających redukowanie strat czasu

• adekwatnego zachowania się w sytuacjach trudnych związanych z zarządzaniem czasem

PROGRAM

Wprowadzenie do szkolenia 

• Określenie celów i zasad współpracy

• Czas jako kapitał

• Co to jest zarządzanie czasem?

• Mity i wyobrażenia na temat zarządzania czasem.

Zarządzanie czasem w uczelni

• wyznaczanie celów

• planowanie pracy - wyznaczanie priorytetów

• delegowanie zadań

• organizacja pracy – wybór metod pracy

• komunikacja w zarządzaniu czasem

Teorie, zasady i reguły zarządzania czasem

• określanie priorytetów  

• zasada Pareto

• analiza ABC

• matryca Eisenhowera

Złodzieje czasu

• wewnętrzni złodzieje czasu

• zewnętrzni złodzieje czasu

• jak skutecznie eliminować złodziei czasu z naszego życia zawodowego

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.