Sztuczna inteligencja (AI) w działalności badacza – przegląd narzędzi (pisanie publikacji i zasoby, projekty, prezentacje, analiza danych)

Termin szkolenia: 14.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


Opis:

Generatywna sztuczna inteligencja szybko stała się kluczowym elementem zestawu narzędzi wykorzystywanych przez badaczy. Narzędzia te mogą być używane przez naukowców reprezentujących wszystkie obszary oraz dyscypliny. Można je spożytkować do pracy z tekstem, czyli pisania publikacji czy wniosków grantowych, ale też do obróbki danych, generowania wizualizacji, tworzenia prezentacji i slajdów, zarządzania zespołami itd.

Szkolenie omawia takie właśnie narzędzia po to, aby uświadomić badaczom, jak mogą ułatwić sobie pracę oraz zaoszczędzić czas. Spotkanie uwzględnia przy tym etyczny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji. Trzeba bowiem z nią pracować w odpowiedni sposób, to znaczy tak, aby nie „produkować” wytworów niskiej jakości oraz sobie nie zaszkodzić. To czy badacze wykorzystają narzędzia AI z korzyścią dla siebie oraz w sposób etyczny, zależy od ich umiejętności – te wyrabiane są podczas spotkania.

Korzyści:

a) Pokazanie, co mogą osiągnąć naukowcy, wykorzystując narzędzia GPT.
b) Wskazanie, jakie narzędzia sztucznej inteligencji (AI) można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe – od artykułów badawczych do przeglądów literatury.
c) Zwrócenie uwagi na narzędzia AI, które pozwolą szybko uporać się z zapoznaniem się z zawartością setek publikacji naukowych oraz dotrzeć do nowych źródeł.
d) Wyjaśnienie i pokazanie, jak zarządzać zespołami przy pomocy oprogramowania wykorzystującego AI.
e) Omówienie narzędzi AI z różnych perspektyw, tj. zwrócenie uwagi na ich słabe oraz mocne strony.
f) Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi AI służących naukowcom we wszystkich podejmowanych czynnościach naukowych.
g) Uświadomienie badaczom, jak wykorzystywać narzędzia AI z korzyścią dla siebie oraz zwrócenie uwagi na to, jak zaszkodzić można swojej reputacji, jeśli używa się ich nieumiejętnie.
h) Zwrócenie uwagi na to, jakie narzędzia (i jak) można wykorzystać w działalności dydaktycznej.

W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane praktycznie.
Prowadzący pokaże liczne narzędzia, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednie kompetencje.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu:

a) Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych czasopismach.
b) Badacze zainteresowani tym, jak oszczędzać czas podczas prowadzenia badań oraz unikać żmudnych i rutynowych działań naukowych.
c) Badacze chcący doskonalić umiejętności prowadzenia badań, pisania artykułów naukowych, raportowania z wykorzystaniem różnych narzędzi AI.
d) Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań.
e) Naukowcy wahający się, czy używać AI ze względów etycznych.
f) Osoby chcące sprawnie wykrywać, czy ktoś inny używał narzędzi AI w swojej pracy.

Program szkolenia:

 Część 1. Narzędzia AI a pisanie publikacji
1. Czy AI to tylko ChatGPT?
2. Jak samodzielnie wyszukiwać narzędzia AI?
3. Podstawowe zasady dotyczące „współpracy” z AI, czyli jak poprawnie jej używać, żeby  się nie zawieść i nie marnować czasu.
4. Przegląd najważniejszych narzędzi AI związanych z pisaniem: jak napisać artykuł wykorzystując AI (od pomysłu do tekstu)?
5. Jak zrobić to etycznie i tak, aby sobie nie zaszkodzić, czyli kiedy AI jest dobrym narzędziem, a kiedy nasza praca staje się niesamodzielna?
6. Jak wykrywać plagiaty przy pomocy AI?
7. Jak się dowiedzieć, czy dany artykuł został napisany przy pomocy AI – narzędzia.
8. Narzędzia językowe, czyli tłumaczenie, sprawdzanie tekstu, proponowanie odpowiednich sformułowań itd.

Część 2. Narzędzia AI do porządkowania, streszczania i wyszukiwania zasobów
1. Naukowe wyszukiwarki AI.
2. Menadżery bibliografii bazujące na AI.
3. Asystenci AI pomagający wyszukiwać i cytować źródła, podsumowujący publikacje, tworzący konspekty, wyjaśniający związki między pojęciami, wyjaśniający przyczyny i skutek zjawisk, itp.
4. Przeglądy literatury – jak sobie ułatwić życie wykorzystując narzędzia AI.
5. Narzędzia dobierania czasopism odpowiednich dla naszych publikacji.
6. Narzędzia dostosowujące manuskrypt do wymogów danego wydawcy.
7. Narzędzia formatowania cytowań.
8. Narzędzia zamiany artykułów w audiobooki.
9. Narzędzia do transkrypcji.
10. Narzędzia streszczające filmy.
11. Narzędzia pozwalające zarządzać zasobami sieciowymi (na przykład streszczać strony WWW).

Część 3. Narzędzia AI do pisania wniosków grantowych oraz bazujące na AI narzędzia do zarządzania zespołami badawczymi
1. Narzędzia pomagające przygotować draft wniosku.
2. Narzędzia (AI) do zarządzania projektami, czyli jak automatyzować rutynowe zadania, poprawiać komunikację i upraszczać pracę?
3. W jaki sposób zapobiegać opóźnieniom, optymalizować zasoby i kończyć projekty na czas?
4. Narzędzia posiadające opcję asystenta cyfrowego „samodzielnie” delegującego zadania i zarządzającego projektami.
5. Inne funkcjonalności omawianych narzędzi oraz ich słabe strony.

Część 4. Narzędzia AI do wizualizacji oraz prezentacji
1. Narzędzia zamieniające tekst w grafikę.
2. Generowanie obrazów na podstawie opisów.
3. Tworzenie ilustracji, zdjęć, okładek, tapet czy filmów.
4. Narzędzia AI do tworzenia prezentacji.
5. Narzędzia AI do tworzenia infografik i posterów.

Część 5. Narzędzia AI pomocne w analizie danych
1. Jak wykorzystać ChatGPT do pracy z danymi (analiza, czyszczenie, interpretacja).
2. Inne narzędzia do analizy danych – wskazania.

Prelegent:

dr hab. Piotr Siuda, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Autor poczytnego poradnika wydanego przez PWN: „Publikacje naukowe”:

 

  • Jego pełny dorobek na stronie osobistej: http://piotrsiuda.com.
  • Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (Q1 i Q2 journals).
  • Kierownik szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”).
  • Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY