Metody aktywizujące, kreatywne i innowacyjne w dydaktyce akademickiej

Terminy szkolenia:
05.06.2023, godz. 16:00-19:15 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Cena szkolenia za jedną osobę: 347,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Warsztat jest skierowany nauczycieli akademickich i do wszystkich zainteresowanych zmianami w metodach kształcenia, poszukujących nowych rozwiązań i skutecznych narzędzi ułatwiających komunikację ze studentami (słuchaczami) podczas różnych form kształcenia. Czyli z jednej strony do nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia w małych i dużych grupach, z drugiej do kierujących uczelniami, dziekanów, prodziekanów, kierowników kierunków studiów, osób odpowiadających za realizację i kontrolę kryteriów ENQA: 1,2 i 3 w uczelniach. Podczas warsztatów poruszone będą szczególnie wątki:

  1. Różnic między aktywnymi i pasywnymi metodami dydaktycznymi, a tym samym podejściem TCL i SCL;
  2. Wprowadzenia do PBL, grywalizacji, strytellingu i odwróconej klasy;
  3. Wykorzystania narzędzi informatycznych do sprawdzania postępów pracy studentów;
  4. Komentarze i dyskusja.

Przekazane zostaną materiały do dalszej lektury poszerzające wiedzę uczestników.

Prowadzący:

dr hab. inż. Justyna Bugaj

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

Opinie z wcześniejszych edycji szkolenia:

Opinie ze szkolenia

opinie po szkoleniu

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY