Formularz zgłoszeniowy

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z warunkami udziału w szkoleniu

Po wysłaniu formularza, rezygnacji z udziału w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Wymagane*

Szkolenie

Dane do faktury

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż do faktury)

Czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych? Jeśli tak, prosimy o zaznaczenie pola.