Równość i różnorodność w środowisku akademickim

Termin szkolenia: 16.04.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15:00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do równości i różnorodności w szkolnictwie wyższym:

  • Definicje: różnorodność, inkluzywność, równość.
  • Aktualne wyzwania i korzyści płynące z promowania różnorodności w środowisku akademickim.
 2. Różnorodność kulturowa i etniczna:

  • Zrozumienie różnorodności kulturowej i jej wpływu na proces nauczania.
  • Jak tworzyć środowisko uczelniane przyjazne dla studentów z różnych kultur i tradycji.
 3. Równość płci i różnorodność płciowa:

  • Aktualne wyzwania związane z równością płci w szkolnictwie wyższym.
  • Jak promować równość płci w kontekście nauczania, badań i zarządzania uczelnią.
 4. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Dostosowywanie środowiska uczelnianego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Technologie wspierające i ich zastosowanie w procesie nauczania.
 5. LGBTQ+ w środowisku akademickim:

  • Zrozumienie wyzwań i potrzeb społeczności LGBTQ+.
  • Jak tworzyć przestrzeń uczelnianą wolną od dyskryminacji i pełną wsparcia.
 6. Przeciwdziałanie dyskryminacji i nierównościom:

  • Narzędzia i strategie do identyfikacji i przeciwdziałania dyskryminacji.
  • Jak efektywnie reagować na sytuacje dyskryminacyjne.
 7. Budowanie inkluzywnej kultury uczelnianej:

  • Jak integrować zasady równości i różnorodności w strategii uczelni.
  • Jak angażować społeczność akademicką w działania na rzecz różnorodności.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY