Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji uczelni

Termin szkolenia:
16.06.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie

a) Omówienie celów szkolenia
b) Przedstawienie korzyści wynikających z wykorzystania mediów społecznościowych w promocji uczelni

II. Wprowadzenie do mediów społecznościowych

a) Charakterystyka mediów społecznościowych
b) Popularne platformy społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok itp.)
c) Trendy w mediach społecznościowych

III. Planowanie i strategia

a) Analiza grupy docelowej
b) Określenie celów i KPI
c) Tworzenie strategii komunikacji
d) Planowanie kampanii promocyjnych

IV. Tworzenie treści

a) Kreowanie treści na różne platformy
b) Kreatywność w tworzeniu treści
c) Formaty treści (zdjęcia, filmy, infografiki, teksty itp.)
d) Budowanie społeczności online

V. Narzędzia i metody analityki

a) Analiza wyników kampanii
b) Narzędzia do monitorowania i analityki społecznościowej (np. Google Analytics, Facebook Insights, Hootsuite itp.)
c) Interpretacja danych i ich wykorzystanie w optymalizacji działań

VI. Narzędzia reklamowe w mediach społecznościowych

a) Omówienie narzędzi reklamowych (np. Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads itp.)
b) Kampanie reklamowe a promocja organiczna
c) Segmentacja i targetowanie grupy docelowej

VII. Strategia influencer marketingowa

a) Wprowadzenie do influencer marketingu
b) Zasady działań w oparciu o influencerów
c) Wybór odpowiednich influencerów

VIII. Podsumowanie i dyskusja

a) Podsumowanie najważniejszych zagadnień
b) Dyskusja i wymiana doświadczeń

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY