Efektywne zarządzanie czasem na uczelni

Terminy szkolenia :
16.10.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 15:00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

 1. Rozumienie zarządzania czasem:

  • Co to jest zarządzanie czasem i dlaczego jest kluczowe w środowisku akademickim.
  • Typowe błędy w zarządzaniu czasem i ich konsekwencje.
 2. Diagnostyka własnych nawyków i rutyn:

  • Analiza aktualnego wykorzystania czasu: co pochłania najwięcej naszej uwagi?
  • Rozpoznawanie "kradziejów czasu" w życiu zawodowym.
 3. Planowanie i ustalanie priorytetów:

  • Jak skutecznie planować swój dzień, tydzień i miesiąc.
  • Techniki ustalania priorytetów: metoda Eisenhowera, reguła 2-minutowa, technika Pomodoro.
 4. Zarządzanie wieloma projektami i zadaniami:

  • Jak równocześnie zarządzać obowiązkami dydaktycznymi, badawczymi i administracyjnymi.
  • Narzędzia do zarządzania projektami dostosowane do środowiska akademickiego.
 5. Techniki minimalizowania przerw i przerywania pracy:

  • Jak radzić sobie z zakłóceniami i nieplanowanymi przerwami w pracy.
  • Techniki koncentracji i głębokiej pracy.
 6. Delegowanie zadań i prace zespołowe:

  • Jak i kiedy przekazywać zadania innym.
  • Budowanie efektywnych mechanizmów komunikacji w zespole.
 7. Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu:

  • Zrozumienie związku między zarządzaniem czasem a poziomem stresu.
  • Techniki regeneracji i dbałości o własne zdrowie w kontekście zarządzania czasem.
 8. Przegląd narzędzi cyfrowych wspierających zarządzanie czasem:

  • Prezentacja aplikacji i platform do planowania, organizacji zadań i zarządzania projektami.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY