Proces rekrutacji na studia w świetle nowych przepisów ustawy

Termin szkolenia : 
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Podstawa legislacyjna procesu rekrutacji na studia.
2. Zasady i warunki rekrutacji – możliwości i wymagania.
3. Harmonogram rekrutacji a  strategia przyjęć na studia.
4. Dokumentowanie procesu rekrutacji.
5. RODO w procesie rekrutacji.
6. Zasady rekrutacji cudzoziemców.
7. Rekrutacja kandydatów z niepełnosprawnością.
8. Warunki ustalania, obniżania i zwalniania z opłaty rekrutacyjnej oraz zasady zwrotu ww. opłaty.
9. Obowiązki sprawozdawcze uczelni w zakresie rekrutacji.

Prelegent:

Od 1998 roku  pracownik a od 2005 roku kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich. Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na uczelni, od 10 lat audytor uczelniany ds. kształcenia. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY