Zarządzanie uczelnią w kontekście strategii uczelni

Termin szkolenia: 06.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania strategicznego
2. Organizacja pracy komórki ds. zarządzania strategicznego w uczelni
3. Elementy zarządzania strategicznego w ustawie o finansach publicznych
4. Elementy strategii szkoły wyższej, w tym: wizja strategiczna, misja organizacji, cele strategiczne, mapa strategii
5. Konstrukcja celów strategicznych: zasada SMART, mierzalność celów, kontekst czasu
6. Planowanie strategiczne
7. Analiza SWOT
8. Konstrukcja strategii
9. Controlling: strategiczny i operacyjny
10. Budżetowanie zadaniowe
11. Plany rzeczowo-finansowe
12. Inicjatywy strategiczne
13. Zarządzanie projektami
14. Zarządzanie procesami


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY