Promocja i budowanie wizerunku uczelni

Termin szkolenia:
26.09.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Wizerunek Uczelni

3. Strategia wizerunkowa: jaką mamy misję? jaki jest nasz cel? jak do niego dojdziemy?

4. Budowanie strategii promocyjnej (co? gdzie?, kiedy/, Do kogo?)

5. Narzędzia reklamowe – dobre i złe przykłady – ATL, BTL, reklama niestandardowa, reklama wirusowa

6. Dobór narzędzi reklamowych

7. Reklama kontekstowa

8. Elektroniczne środki komunikacji własnej: www, Newsletter

9. Media społecznościowe, twiter, facebook, youtube (przykłady, analiza)

10. Public Relations

11. Świat mediów

12. Współpraca – z kim i jak (konferencja prasowa, briefing)

13. Patronaty

14. Informacja prasowa, wywiad prasowy

15. Ewaluacja

16. Kryteria sukcesu

17. Ankieta

18. Próbka badań

19. Podsumowanie

Prelegent:

Wiktor Siegel - Project manager, trener, konsultant i coach. Ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu, marketingu i sprzedaży. Ponad 21 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń (ponad 1.500 dni szkoleniowych), coachingu i mentoringu (ponad 500 sesji).
Autor książki „Efektywność Osobista 4x4” wyd. MT Biznes, 2021. Wykładowca studiów podyplomowych MBA w Hotelarstwie w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Krakowie. Studia podyplomowe: Zarządzanie i administracja, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków oraz Professional Diploma In Marketing, Chartered Institute of Marketing, London.

 

Formy zajęć:

- Wykład z prezentacją

- Moderowana dyskusja

- Ćwiczenia symulacyjne

- Warsztaty

- Studia przypadków

- Burza mózgów

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe

- wyspecjalizowaną kadrę 

- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY