Przygotowanie do pracy ze studentem z zaburzeniami psychicznymi

Termin szkolenia:
27.09.2022 - ONLINE
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Klasyfikacje i definicje zaburzeń psychicznych
2. Zaburzenia psychiczne a funkcjonowanie w życiu akademickim
3. Zasady i metody postępowania w kontakcie z osobą przejawiającą zaburzenia psychiczne
4. Metody wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi
5. System wsparcia uczelnianego dla osób z problemami psychicznymi
6. Metody postępowania w sytuacjach trudnych
7. Student w kryzysie psychicznym – możliwe formy pomocy
8. Asertywność i radzenie sobie ze stresem w kontakcie z osobą z zaburzeniami psychicznymi


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY