Efektywne strategie komunikacji międzykulturowej w środowisku akademickim

Termin szkolenia: 15.04.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15:00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

 1. Rola komunikacji międzykulturowej w edukacji wyższej:

  • Zrozumienie pojęcia "komunikacji międzykulturowej".
  • Jak różnice kulturowe wpływają na interakcje w środowisku uczelnianym?
 2. Model kultury i jej wpływ na komunikację:

  • Podstawowe wymiary kultury wg. Geerta Hofstede’a i ich znaczenie.
  • Jak różnice w wymiarach kulturowych wpływają na komunikację?
 3. Bariery w komunikacji międzykulturowej:

  • Różnice językowe, stereotypy, uprzedzenia i inne bariery.
  • Jak przełamywać te bariery w środowisku akademickim?
 4. Zrozumienie kontekstu kulturowego studentów i kolegów z innych kultur:

  • Znaczenie kontekstu w komunikacji (kontekstowy vs bezkontekstowy).
  • Jak poprawnie interpretować komunikaty pochodzące z różnych kontekstów kulturowych?
 5. Efektywne strategie komunikacji w zespołach międzykulturowych:

  • Narzędzia i techniki wspierające efektywną komunikację w zespołach złożonych z osób o różnym pochodzeniu kulturowym.
  • Jak skutecznie zarządzać projektem zespołowym w kontekście międzykulturowym?
 6. Przywództwo i zarządzanie w kontekście międzykulturowym:

  • Wykorzystanie wiedzy o kulturze w roli lidera lub menedżera.
  • Jakie są kluczowe kompetencje lidera w środowisku międzykulturowym?
 7. Komunikacja międzykulturowa w kontekście e-learningu i nauczania zdalnego:

  • Wyzwania i możliwości komunikacji online w kontekście międzykulturowym.
  • Narzędzia i techniki wspierające efektywną komunikację online w różnorodnych grupach.
 8. Praktyczne ćwiczenia i analiza przypadków:

  • Symulacje, role-play i analiza realnych przypadków związanych z komunikacją międzykulturową w środowisku akademickim.
  • Refleksja nad własnymi doświadczeniami i planowanie dalszego rozwoju w zakresie komunikacji międzykulturowej.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY