Uczelnia dostępna dla wszystkich - strategie i narzędzia wdrożenia projektu

Termin szkolenia:
15.06.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie:

a) przedstawienie celów projektu "Uczelnia dostępna" i jego znaczenia dla społeczności uczelni,
b) omówienie głównych wyzwań związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami,
c) przegląd obowiązujących przepisów dotyczących dostępności w szkolnictwie wyższym.

II. Zasady projektu "Uczelnia dostępna":

a) omówienie koncepcji projektu i jego założeń,
b) przedstawienie narzędzi i metod oceny dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
c) omówienie wymagań dotyczących dostępności dla różnych rodzajów niepełnosprawności.

III. Wdrożenie projektu "Uczelnia dostępna":

a) przedstawienie kroków niezbędnych do wdrożenia projektu "Uczelnia dostępna" na uczelni,
b) omówienie etapów wdrażania projektu,
c) przedstawienie przykładów dobrych praktyk z innych uczelni.

IV. Komunikacja i promocja projektu:

a) omówienie zasad skutecznej komunikacji projektu do pracowników i studentów uczelni,
b) przedstawienie narzędzi i kanałów promocji projektu "Uczelnia dostępna",
c) wypracowanie strategii i planu działań promocyjnych.

V. Dyskusja i podsumowanie:

a) omówienie wyzwań i problemów związanych z wdrożeniem projektu "Uczelnia dostępna",
b) przeprowadzenie dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami szkolenia,
c) podsumowanie szkolenia i plany dalszych działań.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją projektu "Uczelnia dostępna", przekazanie narzędzi i wiedzy niezbędnych do jego wdrożenia oraz wypracowanie strategii i planu działań promocyjnych. Uczestnicy będą mieli również okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji z innymi uczestnikami oraz do podsumowania szkolenia i ustalenia planów dalszych działań.

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY