Uczelnia dostępna - zarządzanie uczelnią w kontekście osób z niepełnosprawnością i różnymi potrzebami

Termin szkolenia:
31.01.2022 - ONLINE
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Definicja osoby niepełnosprawnej w myśl Konwencji ONZ o Prawach ON, rodzaje i stopnie niepełnosprawności.
2. Przepisy prawne regulujące kwestię dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością.
4. Sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie wspierające proces kształcenia osób niepełnosprawnych.
5. Wdrażanie dostępności w uczelni: Tworzenie procedur oraz zarządzanie uczelnią w kontekście tematyki dostępności. Główne obszary działalności organizacji a dostępność.


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY