Trudny student w dziekanacie i sekretariacie uczelni

Termin szkolenia: 20.09.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 Program szkolenia:

1. TYPOLOGIA TRUDNEGO STUDENTA

- Charakteryzacja trudnego studenta

- Powody występowania trudnego studenta

- Rodzaje i sposób dopasowania do różnych typów studentów

- Typowe zachowania trudnych studentów - wprowadzenie do pracy z nimi 

2. ZACHOWANIA PROWOKUJĄCE POSTAWĘ "TRUDNY STUDENT"

- Typowe błędy w komunikacji ze studentem

- Podstawowy błąd atrybucji

3. REAGOWANIE NA ZASTRZEŻENIA STUDENTÓW

- Rodzaje zastrzeżeń - nieporozumienie, wątpliwość, wada, skarga

- Techniki odpierania zastrzeżeń

4. KONKRETNE TECHNIKI REAGOWANIA NA ZACHOWANIA TRUDNYCH STUDENTÓW

- Radzenie sobie z emocjami studenta - jak sprawić, aby poczuł się wysłuchany i zrozumiany

- Wyłapywanie faktów z emocjonalnych wypowiedzi - klaryfikacja

- Przejmowanie osobistej odpowiedzialności za wyjaśnienie trudnej sytuacji

5. ZACHOWANIA ASERTYWNE

- Obrona przed krytyką

- Reakcja na osobiste ataki ze strony studenta czyli asertywne stawianie granic

- Odpowiedź na nierealne oczekiwania studenta, czyli asertywna odmowa

6. MOJE NASTAWIENIE DO OBSŁUGI STUDENTA

- Mój styl rozmowy ze studentem - samoocena

- Znaczenie osobistego zaangażowania

7. STRES, KTÓREGO ŹRÓDŁEM JEST STUDENT - JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ

- Mój styl radzenia sobie ze stresem

- Szybkie metody na relaks w miejscu pracy

- Oddziel sprawy osobiste od zawodowych, nie przenoś stresu do domu

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY