Jak dobrze napisać regulamin pomocy materialnej dla studentów?

Termin szkolenia:
19.06.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09:00-15:00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł 397,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników szkół wyższych zajmujących się sprawami pomocy materialnej dla studentów, którzy biorą udział w tworzeniu regulacji i procedur wewnętrznych w uczelni w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej, w tym zwłaszcza rektorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, pracowników biura rektora, dziekanatów, działów i biur spraw studenckich.
Nie jest wymagane doświadczenie w temacie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Treści i cele szkolenia:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:
− dlaczego i po co tworzy się regulaminy pomocy materialnej w uczelni,
− co powinien zawierać regulamin pomocy materialnej,
− co należy do autonomii uczelni wyższej w kontekście pomocy materialnej dla studentów i jakie kwestie, nieuregulowane w ustawie uczelnia może uregulować w regulaminie,
− co nie powinno się znaleźć w regulaminie,
− w jaki sposób redagować przepisy regulaminu i jak pisać regulamin w sposób zgodny z zasadami poprawnej legislacji,
− kto i w jaki sposób wprowadza regulamin pomocy materialnej dla studentów.
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną dobre i złe praktyki tworzenia regulaminów na podst. doświadczenia prowadzącego szkolenie.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie merytoryczne i podstawowe pojęcia.
2. Krótkie omówienie zasad poprawnej legislacji.
3. Po co w uczelni regulamin pomocy materialnej, skoro jest ustawa?
4. Regulamin a Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Zasady i tryb wprowadzania i nowelizowania regulaminu pom. mat.
6. Konstrukcja regulaminu i jego jednostek redakcyjnych.
7. Co musi, a co może zawierać uczelniany regulamin pom. materialnej?
8. Czego nie powinien zawierać regulamin pomocy materialnej?
9. Dobre i złe praktyki w tworzeniu regulaminów i procedur wewn. uczelni w kontekście pomocy materialnej.
10. Sesja pytań i odpowiedzi.


Prelegent:
Piotr Okonkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY