Efekty uczenia się i punkty ECTS – dlaczego warto aktualizować sylabus

Termin szkolenia:
27.02.2024, godz. 16:00-19:15 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Cena szkolenia za jedną osobę: 397,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia

Części stałe i zmienne sylabusa: ocena spójności celów, treści, metod dydaktycznych i metod zaliczania (weryfikacji efektów)
• Kiedy i po co ewoluować sylabusy?
• Jak struktura sylabusa jest powiązana z organizacją zajęć?

Formułowanie efektów uczenia się na poziomie przedmiotów (i kierunków studiów), w profilu ogólnoakademickim i praktycznym
• Jakie są dobre i złe przykłady formułowania efektów uczenia się
• Które efekty uczenia się są niemożliwe do osiągnięcia?

Charakterystyka punktów ECTS i weryfikacja efektów uczenia się oraz wprowadzenie do uznawania kwalifikacji
• Jaka jest rola punktów ECTS
• Jak połączyć punkty ECTS z metodami weryfikacji efektów uczenia się

 

Prelegent:

dr hab. inż. Justyna Bugaj

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY