Excel w kwesturze i księgowości - warsztaty dla pracowników uczelni

Termin szkolenia:
09.05.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

Budowa modeli analitycznych służących do:

- Analizy stanu zatrudnienia w uczelni
- Analizy opłacalności inwestycji
- Analizy kosztów
- Analizy stanów na magazynie
- Naliczania marży i narzutu
- Analizy wykonania budżetu kosztów
- Kalkulacji rabatów do zamówienia
- Tworzenia harmonogramu kredytowego

Funkcje:

- Adresowanie względne i bezwzględne
- Funkcja JEŻELI
- Zagnieżdżanie funkcji JEŻELI
- Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
- Funkcja JEŻELI.BŁĄD
- Funkcja ZAOKR
- Funkcja SUMA.JEŻELI
- Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW
- Funkcja SUMA.WARUNKÓW
- Funkcja LICZ.JEŻELI
- Funkcje TERAZ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK
- Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO
- Funkcja TRANSPONUJ
- Funkcje NPV i IRR
- Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
- Funkcja MEDIANA
- Funkcje MAX.K i MIN.K
- Funkcja LICZ.WARUNKI
- Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY

Prezentacja danych finansowych na wykresach:

- Zasady doboru wykresów do typu danych oraz do prezentowanych zjawisk
- Aktualizacja zakresów danych na wykresie
- Tworzenie wykresów z dwiema osiami danych
- Zmiana kolorów i skali wykresów
- Dodawanie etykiet danych do wykresów

Formatowanie warunkowe:

- Zasady doboru formatowania warunkowego
- Tworzenie i zmiana reguł formatowania warunkowego
- Dodawanie kilku reguł do jednego zakresu komórek
- Selektywne usuwanie formatowania warunkowego
- Wykorzystanie formatowania warunkowego w analizach finansowych

Tworzenie modeli optymalizacji finansowej:

- Narzędzie Solver i jego wykorzystanie w optymalizacji naliczania rabatów i cen
- Precyzowanie warunków dla solvera
- Budowanie modeli do wykorzystania solvera
- Obliczanie struktury i dynamiki danych

Przetwarzanie danych tekstowych:

- Dostosowywanie tekstu na potrzeby modeli
- Wykorzystanie łączenia tekstów do tworzenia dynamicznych opisów tabel i wykresów
- Rozdzielanie tekstu za pomocą funkcji

Praca z datami:

- Wykorzystanie funkcji Dzień, Miesiąc i Rok w pracy z tabelami danych
- Sprawdzanie poprawności dat znajdujących się w tabelach danych
- Optymalizacja pracy z datami

Wyszukiwanie i sortowanie danych:

- Filtrowanie danych
- Sortowanie danych
- Usuwanie duplikatów
- Grupowanie danych
- Blokowanie okienek
- Wykorzystywanie poleceń Znajdź/Zamień

Tabele przestawne:

- Przygotowywanie danych dla tabel przestawnych
- Tworzenie tabel przestawnych
- Aktualizacja danych w tabelach przestawnych
- Formatowanie tabel przestawnych
- Dodawanie pól obliczeniowych do tabel przestawnych

Ochrona i poprawność danych:

- Stosowanie sprawdzania poprawności danych w arkuszach
- Ochrona skoroszytów przed zmianami

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY