Przywództwo i zarządzanie zespołami badawczymi

Termin szkolenia: 08.04.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15:00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do przywództwa w nauce:

  • Co to znaczy być liderem w środowisku akademickim?
  • Różnica między zarządzaniem a przywództwem.
 2. Charakterystyka skutecznego lidera badawczego:

  • Kluczowe cechy i umiejętności lidera w środowisku naukowym.
  • Znaczenie wizji i misji w prowadzeniu zespołu badawczego.
 3. Komunikacja jako narzędzie lidera:

  • Techniki skutecznej komunikacji w zarządzaniu zespołem.
  • Aktywne słuchanie i dawanie konstruktywnego feedbacku w kontekście badawczym.
 4. Motywowanie i angażowanie zespołu:

  • Techniki motywowania indywidualnego i zespołowego.
  • Rozpoznawanie i reagowanie na różne potrzeby członków zespołu.
 5. Rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie kryzysowe:

  • Strategie radzenia sobie z konfliktami w zespole badawczym.
  • Techniki zarządzania kryzysowego w kontekście projektów badawczych.
 6. Budowanie i pielęgnowanie kultury zespołu:

  • Jak kształtować pozytywną atmosferę w zespole badawczym.
  • Wprowadzanie i utrzymanie standardów i wartości zespołu.
 7. Planowanie i zarządzanie projektami badawczymi:

  • Jak skutecznie planować i monitorować postępy w projektach badawczych.
  • Narzędzia i techniki zarządzania projektami w nauce.
 8. Rozwój i coaching członków zespołu:

  • Techniki wspierania rozwoju zawodowego członków zespołu.
  • Jak prowadzić efektywne sesje coachingowe w kontekście akademickim.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY