Pomoc materialna dla studentów w oparciu o zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym, świadczeniach rodzinnych oraz ubezpieczeniu społecznym

CENA PROMOCYJNA
Termin szkolenia :
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 17.30
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę:  547,00 zł netto (kwota brutto w przypadku gdy szkolenie opłacane jest ze środków publicznych)

W trakcie szkolenia będą sygnalizowane również propozycje zmian w świetle projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Ustawy 2.0 z dnia 16 marca 2018 r..

I. Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie osób zajmujących się sprawami stypendialnymi studentów (tj. pracownicy dziekanatów, sekretariatów spraw studenckich, kwestury, działu socjalnego, etc.) z zasadami regulującymi przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w szkołach wyższych oraz przedstawienie zmian wynikających z licznych nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym i prawa w zakresie świadczeń rodzinnych.

II. Hasła kluczowe:

Stypendium socjalne, zwiększenie z tytułu zamieszkiwania, stypendium specjalne, zapomoga, dochód rodziny, skład rodziny, samodzielność finansowa, katalog dochodów, dochód utracony, dochód uzyskanym, obcokrajowcy

III. Czas trwania 

prelekcja: 5:30/6:00 godz. 

dyskusja: 1:00 – 1:30 godz. 

IV. Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematyki pomocy materialnej dla studentów.

Wprowadzenie do tematyki świadczeń socjalnych dla studentów. Ogólna charakterystyka świadczeń i zadań uczelni w zakresie ich przyznawania.

2. System aktów prawnych w sferze pomocy materialnej dla studentów

Typy aktów prawnych regulujących kwestię pomocy materialnej oaz stosowanych w postępowaniu o przyznanie świadczeń. Delegacja i odpowiedniość stosowania przepisów spoza prawa o szkolnictwie wyższym.

3. Ustalanie uprawnień do świadczeń pomocy materialnej

   3.1. Tytuły zawodowe i studia na kilku kierunkach

   3.2. Kryteria dochodowe

   3.3. Kryteria dla zwiększenia z tytułu zamieszkania

   3.4. Kryteria dla zapomogi

   3.5. Uprawnienia obywateli państw obcych

      3.5.1. Osoby rekrutowane na zasadach obowiązujących obywateli RP

      3.5.2. Osoby rekrutowane na innych zasadach

      3.5.3. Osoby z Kartą Polaka

Omówienie kwestii stwierdzania uprawnień studentów do pomocy materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji absolwentów oraz obywateli państw obcych. Przedstawienie kryteriów ustawowych oraz zakresu autonomii szkoły wyższej w stosowaniu kryteriów wewnętrznych.

4. Ustalanie dochodu rodziny

   4.1. Ustalanie składu rodziny

   4.2. Katalog dochodów

      4.2.1. Dochody z przychodów opodatkowanych

      4.2.2. Dochody niepodlegające opodatkowaniu

      4.2.3. Dochody z gospodarstwa rolnego

      4.2.4. Dochód utracony i uzyskany

      4.2.5. Świadczenia alimentacyjne

      4.2.6. Dochody uzyskiwane poza granicami RP

   4.3. Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody

   4.4. Zasady obliczania dochodu

   4.5. Samodzielność studenta

   4.6. Opinia ośrodka pomocy społecznej

Omówienie zasad i procedur ustalania składu rodziny studenta oraz dochodów rodziny, ich źródeł oraz weryfikacji dochodów. Przedstawienie zmian w katalogu dochodów (w tym świadczenie rodzicielskie, 500+, stypendia). 

V. Prelegent:

Piotr Okonkowski - ekspert w zakresie ogólnych i indywidualnych spraw studenckich; specjalizuje się w tematyce pomocy materialnej, praw studenta, postępowania dyscyplinarnego, postępowania administracyjnego. W jego kręgu zainteresowań znajdują się także sprawy promocji kształcenia, systemów wspierania edukacji, procesu bolońskiego i wdrażania krajowych ram kwalifikacji. Od ponad 4 lat aktywny jako trener szkoleń z zakresu spraw szkolnictwa wyższego. Wielokrotnie brał udział w procesach legislacyjnych nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym i aktów wykonawczych.

Dotychczas pełnił funkcje m.in. Przewodniczącego Komisji ds. Socjalnych i członka Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PSS UAM), Wiceprzewodniczącego Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UAM, eksperta ds. studenckich Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

   

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.