Techniki twórczego myślenia - warsztat naukowca

Terminy szkolenia:
05.06.2023, godz. 16:00-19:15 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Cena szkolenia za jedną osobę: 347,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

I. Wprowadzenie
    • Przedstawienie celów i programu szkolenia
    • Omówienie znaczenia twórczego myślenia w badaniach naukowych

II. Podstawy twórczego myślenia
    • Zrozumienie procesu twórczego myślenia
    • Identyfikowanie i przełamywanie blokad myślowych
    • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

III. Techniki generowania pomysłów
    • Metoda brainstormingu i jej warianty
    • Analiza morfologiczna jako narzędzie twórczego generowania rozwiązań
    • Technika "6 kapeluszy myślenia" Edwarda de Bono

IV. Analiza i ocena pomysłów
    • Metoda SCAMPER do rozwijania istniejących pomysłów
    • Analityczne podejście do oceny i selekcji pomysłów
    • Technika mapy myśli jako narzędzie organizacji i wizualizacji myśli

V. Implementacja twórczych pomysłów
    • Budowanie planu działania na podstawie wybranych pomysłów
    • Testowanie i modyfikowanie pomysłów w praktyce
    • Współpraca i komunikacja w zespole twórczym

VI. Podsumowanie
    • Przegląd omówionych technik i narzędzi
    • Pytania od uczestników

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać różnorodne techniki i narzędzia twórczego myślenia, a także skorzystać z praktycznych ćwiczeń i studiów przypadków. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów, dyskusji grupowych, a także zadań praktycznych.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY