POL-on – sprawozdawczość inwestycji oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury informatycznej

Termin szkolenia: 23.02.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy oraz omówienie i komentarz prawny do najnowszych zmian przepisów rozporządzenia ws. POL-on dotyczących obowiązku rejestracji danych w zakresie inwestycji oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury informatycznej. W związku z powyższym znajomość znowelizowanych regulacji prawnych na poziomie rozporządzenia jest niezbędna podmiotom, celem ich poprawnego stosowania w sprawozdawczości w Systemie POL-on.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami, w tym o charakterze komentarza prawnego. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Normatywna definicja inwestycji na gruncie ustawy 2.0 oraz rozporządzenia wykonawczego.

2. Szczegółowy zakres danych sprawozdawczych o inwestycjach oraz aparaturze naukowo-badawczej i infrastrukturze informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł.

3. Terminarz sprawozdawczy danych - bieżące raportowanie oraz obowiązek wstecznego ich uzupełnienia.

4. Reguły techniczne migracji rekordów z POL-on 1.0 do 2.0., w tym wymóg weryfikacji i uzupełnienia zaimportowanych rekordów.

5. Rejestracja, charakter, rodzaj, typ, status i źródła finansowania inwestycji.

6. Funkcjonalność importowania danych z Systemu OSF (Obsługa Systemu Finansowania).

7. Korekta danych a rejestracja zmiany biznesowej.

8. Walidacja danych wymagających poprawy.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY