Finansowanie periodyków naukowych w ramach ministerialnego programu „Rozwój czasopism naukowych”

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Celem programu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia ich wpływu na rozwój nauki oraz utrzymania się w międzynarodowym obiegu naukowym.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-12.30

1. Podstawy prawne programu Rozwój czasopism naukowych (ustawy, rozporządzenie i komunikat MEiN, rozporządzenie Komisji Europejskiej).
2.
Terminarz i tryb przeprowadzania naboru wniosków do programu.
3.
Podmioty uprawnione do udziału w programie.
4.
Szczegółowe warunki udziału w programie.
5.
Katalog (rodzaje) kosztów kwalifikowalnych.
6.
Cel programu a strategia rozwoju czasopisma oraz efekty planowane do osiągnięcia poprzez realizację działań określonych w harmonogramie wraz uzasadnieniem potrzeby finansowania.
7.
Zasady, szczegółowe kryteria oraz wartości punktowe oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego.
8.
Szczegółowa charakterystyka wniosku aplikacyjnego w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki - Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN OSF):
a)
dopuszczalne limity znaków w poszczególnych polach formularza wniosku;
b)
warunki wyboru wariantu wniosku (grupa finansowania);
c)
wnioskodawca;
d)
przedmiot finansowania;
e)
dziedziny naukowe, w tym dyscyplina wiodąca;
f)
dane finansowe, w tym kosztorys szczegółowy i ogólny;
g)
harmonogram, w tym działania przewidziane do finansowania (opis działania, uzasadnienie działania i wysokości kosztów oraz wpływ działania na realizację celu);
h)
szczegółowy opis projektu, z uwzględnieniem celu i efektów planowanych do osiągnięcia oraz uzasadnieniem potrzeby finansowania w ramach programu;
i)
koncepcja rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich oraz ich wpływu na utrzymanie się w obiegu międzynarodowym czasopisma;
j)
sposób upowszechniania publikacji naukowych zamieszczanych w czasopiśmie;
k)
szczegółowe informacje o czasopiśmie;
l)
wymagane załączniki i oświadczenia;
ł)
weryfikacja kompletności wniosku;
m)
wybór sposobu elektronicznej wysyłki wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa.

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY