Elitarne warsztaty w zakresie tworzenia tekstów naukowych

Termin szkolenia : 
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

BLOK I - 60 min

Fundamenty – czyli po co i dla kogo pisać tekst naukowy?
      • Co chcę pisać?
      • Jak chcę pisać?
      • Dla kogo chcę pisać?
      • Najpierw przeczytać, potem napisać.
      • Sformułowanie problemu badawczego.
      • 1 problem badawczy = 1 artykuł naukowy.
      • Ustalenie zakresu i celu artykułu (aim and scope).
      • Artykuł naukowy jako opowieść, która ma mieć przyciągający czytelnika „flow”.
      • Rodzaje artykułów naukowych, czyli research and review paper.
      • Artykuł konferencyjny czy do czasopisma?
      • Artykuł jedno- czy wielo-autorski? Czyli jeden artykuł na 3 lata czy 3 artykuły w rok?
      • Jak pisać więcej i z sensem?
      • Kształtowanie opinii, odkrywanie nowych lub zapomnianych rejonów.

BLOK II - 60 min
Opis rozwiązania problemu badawczego – artykuł naukowy
      • Tytuł artykułu jako odzwierciedlenie jego treści oraz magnes przyciągający czytelnika.
      • Jak zbudować dobry tytuł?
      • Słowa kluczowe, ich dobór jest wbrew pozorom istotny dla widzialności artykułu (Key words).
      • Ustalanie listy autorów.
      • Struktura artykułu w oparciu o schemat IMRAD (Introduction, Methods and Materials, Results and Discussion) – dlaczego to takie istotne?
      • Omówienie szczegółowe poszczególnych sekcji artykułu:
            o Streszczenie - Abstract - jako nieodłączny element tekstu naukowego – co to jest? Czy należy go pisać, kiedy oraz jak?
            o Od streszczenia do pełnego tekstu.
            o Wstęp – Introduction – uzasadnienie istotności problemu badawczego; analiza literatury w danym temacie (the state-of-the-art - SOTA); wskazanie luk w aktualnej wiedzy w danym zakresie (research gap); zaproponowanie w jaki sposób tę lukę można wypełnić; wyjaśnienie metod naukowych w tym celu stosowanych.
            o Analiza literatury – the state-of-the-art – po co to komu? Jak przeprowadzić, żeby było dobrze?
            o Metody i dane - Methods and materials – czyli rzecz o metodach naukowych stosowanych w badaniach oraz danych w oparciu, o które przeprowadzona jest dalsza analiza.
            o Wyniki – Results – czyli jak opis tego co udało się osiągnąć w wyniku przeprowadzonych badań.
            o Dyskusja – Discussion – w jaki sposób zinterpretować otrzymane wyniki oraz wskazać na ograniczenia metod i modeli stosowanych w pracy.
            o Wnioski – Conclusions – o tym jak w kilku zdaniach zakończyć artykuł nie będąc posądzonym o banał.
            o Podziękowania – Acknowledgments – komu i za co?

BLOK III - 60 min
Techniczne aspekty związane z tworzeniem tekstu naukowego
      • Przygotowanie się do napisania tekstu naukowego
            o Problem badawczy
            o Zakres i cel
            o Dla kogo?
      • Rodzaj artykułu.
      • Język artykułu.
      • Różnica między artykułem konferencyjnym a artykułem do czasopisma.
      • Struktura tekstu i podział sekcji.
      • Kryteria wyboru czasopisma.
      • Lista bibliografii – jaki to ma związek z czasopismem, do którego składam manuskrypt?
      • Spojrzenie na manuskrypt z perspektywy redaktora czasopisma z JCR.
      • Spojrzenie na manuskrypt z perspektywy recenzenta.

BLOK IV - 60 min
Zgłoszenie artykułu do czasopisma i proces recenzji
      • Wybór czasopisma – wyszukiwarki oferowane przez niektórych wydawców.
      • List do redaktora - cover letter.
      • Wybór recenzentów.
      • Recenzje – major, minor, reject.
      • Ustosunkowanie się do recenzji. W jaki sposób wyjść z opresji?
      • Co po ewentualnym odrzuceniu manuskryptu?
      • Niepisane obowiązki autorki/autora w stosunku do czasopisma, przyjmującego jej/jego artykuł.
      • Otwarty dostęp - Open access – czy warto?

BLOK V - 60 min
Warsztat autora tekstów naukowych
      • Narzędzia ułatwiające pisanie samodzielne i w grupie
            o Word-based
            o Latex-based
      • Narzędzia do zarządzania bibliografią – tzw. menadżery bibliografii
      • Mendeley Desktop – przybliżenie możliwości wybranego programu
      • Napisałes? To teraz to przeczytaj i popraw, a potem daj do czytania koledze lub koleżance. Tworzenie artykułu jako proces.
      • Sprawdzenie językowe tekstu jako standard, o ile nie jesteś biegły w danym języku.

BLOK VI - 30 min
Wyszukiwanie materiałów naukowych
      • Rodzaj artykułów naukowych
      • Słów kilka o wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz bazy danych czasopism. Czy warto się tym przejmować?
      • Pełne teksty naukowe. Bazy danych sciencedirect.com; scopus.com, scholar.google.com etc.

 

Prelegent:

dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Current position
• Professor (associate), Maritime University of Gdynia, Poland, October 2015 – now. Role: Head of the Research Group on Maritime Risk and Safety, supervisor of PhD students, principal investigator in international research projects, teacher for undergraduate and graduate students.
• Visiting professor, Aalto University, Espoo, Finland, June 2019 – now. Role: co-supervisor of PhD students and scientific collaborator.
• Visiting professor, Wuhan University of Technology, P.R. of China, December 2019 – now. Role: co-supervisor of PhD students and scientific collaborator.

Previous work experience
• Visiting researcher, Aalto University, Espoo, Finland, January 2017 – May 2019. Main tasks: planning and carrying out the research, applying for research funds, supervising graduate and PhD students, working under pressure in multi-cultural environment.
• Senior researcher, Finnish Geospatial Research Institute, Masala Finland, May 2015 – May 2018. Main tasks: planning and carrying out the research, applying for research funds, working under pressure in multi-cultural environment.
• Post-doctoral researcher and project manager, Aalto University, Espoo, Finland, February 2009 – December 2016. Main tasks: planning and carrying out the research, applying for research funds,
supervising graduate and PhD students, teaching, working on tight schedules under pressure in multi-cultural environment.
• Doctoral researcher and teaching assistant, Maritime University of Szczecin, Poland, September 2001-December 2008. Pursuing PhD, teaching of undergraduate students.
• Chief Mate on board training vessel, Maritime University of Szczecin, June 2008 – September 2008. Planning and conducting ship mission, supervising the deck department, reporting to the captain and owner, planning and supervising the training of the students.
• Chief Mate on board sea going vessels, Peter Doehle, Hamburg; Germany, December 2007 – April 2008. Executing ship mission, supervising the mutli-cultural deck department, reporting to the captain and owner, working under tight schedule and high pressure in multi-cultural environment.
• Mate on board sea going vessels, Hamburg Süd, Hamburg, Germany, 2001 – 2007. Navigation and cargo related tasks according to the rank, working under high pressure in multi-cultural environment.
• Deck cadet on board sea going vessels, Hamburg Süd, Hamburg, Germany, 1999-2001.
• Deck cadet on board sea going ferries, Polferries, Kołobrzeg, Poland, 1997-1999.

Research funding
• Internal research grant by the Dean of Faculty of Navigation of Gdynia Maritime University, 2020, duration 12 months, 50 kEuro, role project coordinator (PI).
• POLNOR 2019 call - National Centre for Research and Development in Poland – ENDURE - Detection, prediction, and solutions for safe operations of MASS (2021-2024), duration 36 months,
1.4 MEuro, role: work package leader.
• MARTERA 2 Era Net Co-found program, CADMUSS – Collision Avoidance Domain-Method Used by Ships and aShore (2020-2023), duration 36 months, 1.4 MEuro, role: project coordinator (PI).
• National Centre for Research and Development in Poland project, OPTIMAL VESSEL– research and development, tests and implementation of a prototype of a system for remote monitoring and operation of merchant vessel (2018-2021), duration 36 months, 1 MEuro, role: project coordinator (PI).
• Internal research grant by the Dean of Faculty of Navigation of Gdynia Maritime University, 2019, duration 12 months, 25 kEuro, role task executor.
• Horizon 2020 FLARE – Flooding accident response (2019-2022), duration 36 months, 4 MEuro, role: task executor.
• BONUS project BALTIMARI on review, evaluation and future of Baltic maritime risk management (2018-2020), duration 18 months, total budget 0.45 MEuro, role: work-package leader.
• BONUS project STORMWINDS on strategic and operational risk management for winter maritime transportation system (2015-2018), duration 36 months, total budget 1.7 MEuro, role: task leader.
• Finnish Funding Agency for Technology and Innovation TEKES project VORIC on vessels operations and routing in ice conditions (2015-2017), total budget 0.8 MEuro, role: work-package leader.
• FP7 project SAFEWIN on safety of ships navigating in compressive ice (2009-2013), duration 48 months, total budget 3.8 MEuro, role: project coordinator (PI).
• FP7 project FAROS on human factors in risk-based ship design (2012-2015), duration 36 months, total budget 3.8 MEuro, role: work-package leader.
• Interreg, flag-ship project EfficienSea on safe efficient and sustainable traffic at sea (2009-2012), duration 36 months, total budget 7.7 MEuro, role: work-package leader.
• Interreg, flag-ship project MIMIC on minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies (2011-2013), duration 30 months, total budget 2.0 MEuro, role: work-package leader.
• ENPI project WINOIL on winter navigation risks and oil contingency plans (2012-2014), duration 24 months, total budget 0.85 MEuro, role: work-package leader, leading role in the preparation of the project application.
• ERDF and TEKES project CHEMBALTIC on Risks of maritime transportation of chemicals in the Baltic Sea (2011 - 2013), budget 1.8 MEuro, role: work-package leader, leading role in the preparation of the project application.

Leadership and supervision
• Head of research group on maritime risk and safety – the aim of the group is to publish in high-quality journals and conduct the cutting-edge research in the area of maritime transportation. The core of the group is formed by 5 people from Gdynia Maritime University; however, the group has strong connections with the collaborators from other European countries and Asia. As a result, I am organizing periodic staff exchange and research visits for the group members to improve their competences.
• Supervisor of three doctoral students from Gdynia Maritime University (Krzysztof Wróbel – completed in 2019, Mateusz Gil, Ewelina Ziajka).
• Member of doctoral committee and external reviewer in a PhD thesis of Pengfei Chen, defended in TU Delft, Netherlands, on 10.06.2020.
• A secretary in a habilitation committee of Joanna Szłapczyńska in 2018.
• Secondary supervisor of two doctoral students from Aalto University (Finland) – Arsham Mazaheri (completed in 2017) and Floris Goerlandt (year of completion 2015), the latter defended with
distinction.
• Supervision of 18 bachelor theses and 12 master theses between 2015-2020 at Gdynia Maritime University.
• Secondary supervisor of 6 master’s theses at Aalto University (Jutta Ylitalo, 2010; Kaarle Ståhlberg, 2010; Mia Weckström, 2012; Otto Sormunen, 2012; Reino Kulaots, 2013; Oliver Heinonen, 2016).

Merits in teaching and pedagogical competence
• Continuous personal development and of the leadership skills through annual, one-week relevant training and courses in Poland and abroad, 2013-now.
• A mentor in TheGrade Gdańsk mentoring program, run by Columbus – Academy of Personal Development, 2018-now.
• Development of undergraduate courses on Transportation Systems, Transportation vehicles, Safety and Risk of Maritime Transportation at Gdynia Maritime University, Poland – since 2015.
• Development of graduate course on Safety and Risks of Marine Traffic at Aalto University–responsible teacher since January 2009, development of the course.
• Organization of one-week summer school on "Modelling and decision-making using Bayesian statistic” at Aalto University, Finland, May 2012.
• Organization of several one-day scientific seminars, gathering participants from different countries and domains (academia, administration, industry).
• Pedagogical training received from Maritime University of Szczecin, Poland, 2001.

Positions of trust
• A member of a Scientific Committee at Faculty of Navigation of Gdynia Maritime University, 2019-2020
• A member of Appeals Committee at Gdynia Maritime University in 2019

Awards, prizes and honours
• Second-degree prize for the scientific merits, Gdynia Maritime University, 2020.
• First-degree prize for the scientific merits, Gdynia Maritime University, 2019.
• First-degree prize for the scientific merits, Gdynia Maritime University, 2018.
• Third-degree prize for scientific merits, Maritime University of Szczecin 2009.

Other academic merits
• Guest Editor with Reliability Engineering and System Safety, special issue on Safety of Maritime Transportation Systems (03.2020-03.2021), IF 5.04.
• Associated Fellow with the Royal Institute of Navigation, London, UK.
• A member of European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PTBiS), Polish Operational and Systems Research Society (POSRS).
• External reviewer with Research Grant Council of Hong Kong, four proposals evaluated.
• External reviewer with National Science Centre of Poland, five proposals evaluated.
• External reviewer with Research Council of Norway, four proposal evaluated.
• Member of evaluation committee with Research Council of Norway.
• Reviewer with several highly-ranked scientific journals, such as Reliability Engineering and System Safety (5 IF, more that 10 papers reviewed), Ocean Engineering (3 IF, more than 10 papers reviewed),
Safety Science (4 IF, 3 papers reviewed), Journal of Risk and Reliability (1.5 IF, four papers reviewed), The Journal of Navigation (1.5 IF, more than 10 papers reviewed).
• Member of Editorial Board with Scientific Journal of Maritime University of Szczecin.
• Member of Scientific Committee of: MARTECH 2020, TransNav 2019, POAC 2013, ESREL 2014, IMAM 2017 conferences.
• Member of Organizing Committee of Maritime Traffic Engineering conference at Maritime University of Szczecin in 2005 and 2007.
• A session chairman of the following conferences: MARTECH 2020, OMAE 2018, TransNav 2017, IMAM 2017, ESREL 2014, POAC 2013.
• Reviewer with the following conferences MARTECH 2020; ESREL or ESREL/PSAM 2012, 2014, 2017, 2018, 2020; OMAE 2013, 2014, 2017, 2018, 2020; POAC 2013; ICCGS 2019; TransNav 2015,
2017, 2019.
• Invited keynote speaker at Open Marine Risk Environmental Problems Forum in Las Palmas, Spain, 14.12.2011.
• Invited keynote speaker at „2020 Maritime Webinar on Management of Autonomous Ship”, organized by Hong Kong Polytechnic University, CY Tung International Center for Maritime Studies on
17.11.2020.
• Invited speaker at „Artifical Intelligence – in search for synergy” conference organized by Gdansk University of Technology on 19.11.2020.
• Exchange research visits at Wuhan University of Technology in 2014, 2016, 2017 and 2018.

Scientific and societal impact of the research
• Total number of peer-reviewed publications is over 120 yielding the total impact factor of 103.4. According to Web of Science Core Collection database, as per date of this document, the number of records in the database is 58, number of citations equals to 1541 and h index yields 23.
• According to the scientific impact system of Polish Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) the publications yields over 2700 points.
• The five most cited papers according to Web of Science, as per October 2020, are as follows:
- Montewka J., Hinz T., Kujala P., Matusiak J.: Probability modelling of vessel collisions.
Reliability Engineering and System Safety, 2010, 95, pp.573-589.
- Montewka J., Ehlers S., Goerlandt F., Hinz T., Tabri K., Kujala P. A framework for risk assessment for maritime transportation systems - a case study for open sea collisions involving
RoPax vessel. Reliability Engineering and System Safety, 2014, 124, pp. 142-157.
- Goerlandt, F., Montewka, J.: Maritime transportation risk analysis: Review and analysis in light of some foundational issues’, Reliability Engineering & System Safety, 2015, 138, pp.
115–134.
- Goerlandt, F. Montewka, J.: A framework for risk analysis of maritime transportation systems:
A case study for oil spill from tankers in a ship-ship collision’, Safety Science, 2015, 76, pp. 42–66.
- Zhang W., Goerlandt F., Montewka J., Kujala P.: A method for detecting possible near-miss ship collisions from AIS data. Ocean Engineering, 2016, 107, pp.60-69.
• Detailed research profile along with the updated list of publications can be found at:
- https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=VCyib1oAAAAJ
- https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Montewka
- https://orcid.org/0000-0002-6817-8628

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY