Polska Bibliografia Naukowa 2.0. Praktyczna obsługa systemu

Termin szkolenia:
wkrótce - Warszawa,
Godziny szkolenia: 10.00-16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 W trosce o Państwa bezpieczeństwo zostaną zapewnione wszystkie środki ostrożności:

- bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami
- w sali i przed salą będą płyny do dezynfekcji rąk
- dodatkowo przed każdym szkoleniem dezynfekowane są stoliki, klamki i wyposażenie sali
- na bieżąco dezynfekowane są również części wspólne budynku (windy, toalety itp.)

 

Szkolenie prowadzone będzie na podstawie najnowszej wersji PBN 2.0 (system zaktualizowany do wersji 20.8.1) z dnia 18 sierpnia 2020.

Program szkolenia:

1. PBN 2.0 - funkcjonalności wyszukiwania, dopasowania oraz opcje filtrowania wyników jako obiektów, w tym:
a. ikonograficzne oznaczenia obiektów na liście wyszukiwania i dopasowania,
b. klasyczny (prosty) sposób wyszukiwania obiektów z wykorzystaniem - zapytań, fraz (związku wyrazów), słów kluczowych,
c. wyszukiwanie obiektów za pomocą atrybutów - hashtagów tematycznych (24 dedykowane typy),
d. boolowskie modele wyszukiwania w oparciu o operatory logiczne oraz ich kombinacje (operatory zaawansowane):
- zastosowanie operatorów logicznych „AND”i „OR”,
- metody zwiększania precyzji wyników wyszukiwania technikami zawężania i rozszerzania z zastosowaniem koniunkcji (spójnika) lub alternatywy,
- metody wyszukiwania oparte o zasadę ścisłego dopasowania z zastosowaniem cudzysłowu,
- metody wyszukiwania sposobem łączenia wielu fraz ujętych w nawiasach,
- metody wyszukiwania wszystkich rodzajów obiektów z wykorzystaniem wieloznacznika - symbolu gwiazdki.
e. filtrowanie wyników wyszukiwania przy pomocy różnych rodzajów filtrów:
- rok,
- typ publikacji (książka; artykuł; książka pod redakcją; rozdział; materiał konferencyjny),
- rodzaj elementu (osoba; instytucja; publikacja; czasopismo; numer czasopisma; wydawca; konferencja; obiekt nieoficjalny albo oficjalny).

2. Repozytorium (Core) PBN 2.0, w tym:
a. kreator dodawania publikacji (od zera; profil ORCID; Bibtex/RefMan RIS),
b. szczegółowy zakres danych sprawozdawczych dla artykułu, książki, książki pod redakcją, rozdziału,tomu pokonferencyjnego:
c. rodzaje obiektów w systemie - współdzielenie, przywiązywanie i odłączanie oraz weryfikacja i zatwierdzanie,
d. edycja podstawowych danych w publikacji,
e. edycja połączeń w publikacji (przypinanie i odłączanie obiektów),
f. status ostatniej zmodyfikowanej wersji publikacji w Repozytorium.

3. Profil Instytucji PBN 2.0 dedykowany Importerom Publikacji, w tym:
a. filtrowanie publikacji oraz rodzaje kryteriów umożliwiających zawężanie wyników (rola autora; rok; typ publikacji; dyscyplina),
b. filtrowanie pracowników oraz rodzaje kryteriów umożliwiających zawężanie wyników (imię i nazwisko; ORCID ID),
c. szczegółowe wyniki migracji w Hubie migracyjnym oraz statusy publikacji,
d. zasady realizacji ustawowego obowiązku sprawozdawczego na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, w tym spełnienie wymogu:
- weryfikacji autora jako pracownika z wykazu w POL-on,
- przemianowania afiliacji publikacji na oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin,
- związku z zatrudnieniem lub kształceniem w szkole doktorskiej w ewaluowanym podmiocie,
- merytorycznego związku tematyki publikacji naukowej zprowadzonymi B+R w oświadczonych dyscyplinach,
e. zasady realizacji technicznego ekwiwalentu oświadczenia pracownika upoważniającego podmiot do wykazania publikacji naukowych w dyscyplinach na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej,
f. dodawanie, edycja i usuwanie informacji o oświadczeniu,
g. przywiązywanie publikacji znajdujących się w zasobach PBN do Profilu Instytucji - „Dodaj oświadczenie”, „Dodaj inne oświadczenia” (aktualizacja oświadczenia) oraz „Dodaj do profilu”,
h. proces aktualizacji (nadpisywania) nowej wersji publikacji w Profilu Instytucji,
i. znaczenie funkcjonalności podglądu publikacji jako stanu odwzorowania kompletności i zgodności danych.

4. Oficjalny Profil Autora, w tym:
a. sposoby oznaczania autorstwa w publikacji w Oficjalnym Profilu Autora z zastosowaniem:
- przycisku - „Dodaj mnie”,
- funkcjonalności procentowego poziomu prawdopodobieństwa - „Sugestie publikacji” oraz przycisków „To ja!” i „Dodaj do profilu”.
b. publikacje w PBN a ORCID, w tym:
- zadania i funkcjonalności Kokpitu autora,
- realizacja ustawowego obowiązku umieszczania publikacji w ORCID jako warunek konieczny uwzględnienia osiągnięcia w ewaluacji jakości działalności naukowej,
- ikonograficzne oznaczenia publikacji oraz ich status jako:
-- publikacja poza ORCID,
-- publikacja w ORCID (powiązana z PBN),
-- publikacja w ORCID, synchronizowana przez PBN (wysłana z PBN do ORCID),
- powiązanie (połączenie) publikacji w PBN z rekordem w ORCID,
- przesyłanie publikacji z PBN na konto autora w ORCID,
- odłączanie (usunięcie) publikacji w Profilu Autora oraz ponowne jej przypięcie.

5. Obiekty systemowe typu konferencja, wydawnictwo, czasopismo, w tym:
a. wybór serii konferencji a recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych zamieszczone na wykazie MNiSW,
b. dodawanie nowej lub wybór (powiązanie) istniejącej edycji z serią konferencji (termin i miejsce),
c. sposoby dodawania i korekty konferencji spoza wykazu MNiSW,
d. połączenia i odłączanie obiektów typu seria i edycja,
e. dodawanie i edycja wydawnictwa,
f. połączenia i odłączanie obiektów typu wydawnictwo,
g. dodawanie i edycja czasopisma oraz poszczególnych numerów,
h. połączenia i odłączanie obiektów typu czasopismo.


Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY