Postępowanie administracyjne w uczelni w świetle najnowszych aktów prawnych

Termin szkolenia:
21.10.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10:30-15:30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

A. Wprowadzenie do postępowania administracyjnego
1. Procedura administracyjna – najważniejsze cechy i zastosowanie
2. Decyzja administracyjna - pojęcie i cechy
3. Decyzja administracyjna a postanowienie
4. Inne akty prawne (tzw. akty wewnątrzzakładowe)

B. Uczelnia wyższa w świetle postępowania administracyjnego
1. Uczelnia wyższa a postępowanie administracyjne - uczelnia jako zakład administracyjny
2. Organy wydające decyzje administracyjne na uczelni
3. Stosowanie przepisów KPA wprost a stosowanie „odpowiednie”
4. Ogólne zagadnienia dotyczące rodzajów decyzji administracyjnych na uczelni
5. Stosowanie KPA w poprzedniej i obecnej ustawie o szkolnictwie wyższym
6. Czy status uczelni publicznej lub niepublicznej ma znaczenie dla stosowania KPA?

C. Szczegółowe przypadki postępowania administracyjnego na uczelni
7. Podstawowe zasady postępowania administracyjnego istotne dla uczelni wyższej
8. Decyzje w sprawach studentów
9. Decyzje w sprawach doktorantów
10. Inne decyzje administracyjne
11. Inne postępowania administracyjne (zaświadczenia, skargi, wnioski)
12. Kontrola decyzji administracyjnych (procedury odwoławcze)

 

Prelegent:

Marcin Mioduszewski - Radca Prawny

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY