Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich po nowelizacji KPA z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Termin szkolenia : 27.10.2017 
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę:  547,00 zł netto (kwota brutto w przypadku gdy szkolenie opłacane jest ze środków publicznych)

Dnia 1 czerwca 2017 r. weszła w życie duża nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Na szkoleniu zostanie szczegółowo przedstawiony jej wpływ na praktykę funkcjonowania uczelni. Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.


Program szkolenia

1. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. w sprawach studenckich.

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

3. Decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach studentów:

- rekrutacja na studia,

- skreślenie z listy studentów,

- zmiana uczelni,

- wznowienie studiów,

- zwolnienie z opłat za studia,

- sprawy stypendialne,

- nadanie tytułu zawodowego,

- stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego,

- wznowienie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.

4. Postępowanie odwoławcze przed organami uczelni.

5. Rozstrzygnięcia związane z przebiegiem studiów.0

6. Tryby nadzwyczajne w sprawach studenckich – czyli jak postępować z błędnymi decyzjami:

- uchylenia lub zmiana decyzji na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.,

- wznowienie postępowania administracyjnego,

- stwierdzenie nieważności decyzji,

- wygaśnięcie decyzji.

7. Sądowa kontrola w sprawach studenckich.

8. Podsumowanie szkolenia.

 

   

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.