Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej - Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Termin szkolenia:
29.10.2020 - ONLINE (platforma clickmeeting) / pewny termin
Godziny szkolenia: 10.00-16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

1. Zmiany (formalne, prawne i techniczne) w nowelizacji rozporządzenia MNiSW w zakresie oceny w kryterium III opisów wpływu.
2. Dobre praktyki służące przygotowaniu opisów wpływu potwierdzających związek między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych a otoczeniem społeczno-gospodarczym (proces przygotowania opisów wpływu wg dedykowanego wzoru formularza i kwestionariusza):
a) definiowanie i narracja wpływu (co należy rozumieć przez wpływ - trwały lub okresowy oraz bezpośredni lub pośredni; własne najlepsze zrozumienie, oszacowanie potencjalnego wpływu; wpływ rzeczywisty, faktyczny, realny, wiarygodny, mierzalny a nie optymistyczny czy
wizjonerski);
b) sformułowanie głównych wniosków, efektów i charakterystyki wpływu (jaki jest zakres i przedmiot oddziaływania ?);
c) wyjaśnienie na czym polegał wpływ wskazując w miarę możliwości precyzyjną kwantyfikację jego skutków (efekty wpływu). Wskazanie znaczenia (skala, stopień, w jakim wpływ umożliwił, wzbogacił, wpłynął, zapobiegł lub zmienił) oraz zasięgu oddziaływania wpływu („mierzenie” wpływu oraz jego złożoność: bezpośredni-zamierzony-liniowy i/lub pośredni-niezamierzony-rozproszony);
d) identyfikacja związku między wynikami prowadzonych B+R a wpływem (oddziaływaniem) na otoczenie społeczno-gospodarcze (mapowanie/matryca interesariuszy - kto jest beneficjentem, interesariuszem wpływu, użytkownikiem końcowym, kto skorzystał z wyników prowadzonych B+R ?);
e) sposoby wskazywania grup społecznych lub zawodowych będących beneficjentem wpływu dla określenia jego zasięgu i znaczenia (precyzyjne określenie, kto uzyskał korzyści z wpływu);
f) kreowanie wpływu - w jakim stopniu przeprowadzone badania naukowe przyczyniły się do zaistnienia wpływu; jakie były ustalenia badawcze, leżące u podstaw wpływu; czy wpływ nie mógłby się wydarzyć bez uzyskanych wyników badań.
g) rezultaty działalności naukowej (studia przypadku – case studies), które miały fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia wpływu - związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy prowadzoną działalnością naukową i jej wynikami a deklarowanym wpływem.
3. Techniczne zasady i tryb realizacji obowiązku zamieszczania dowodów wpływu w systemie teleinformatycznym, potwierdzających jego rzeczywiste wystąpienie (systemowy mechanizm gromadzenia dowodów wpływu potwierdzających i dokumentujących jego faktyczne wystąpienie oraz związek przyczynowo-skutkowy między przeprowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi a oddziaływaniem na otoczenie społeczno-gospodarcze):
- przedział czasowy, w którym podmioty będą mogły raportować dowody wpływu w systemie teleinformatycznym;
- maksymalna liczba możliwych dowodów wpływu podlegająca sprawozdawczości;
- rodzaje formatów danych podlegających rejestracji w systemie teleinformatycznym jako dowodów wpływu;
- ograniczenia liczone w megabajtach co do rozmiaru (wielkości) raportowanych plików jako dowodów wpływu.
4. Zasady sprawozdawczości opisów wpływu w systemie POL-on zgodnie z kolejnością (hierarchią) ustaloną przez ewaluowany podmiot.
5. Sposób ustalania liczby opisów wpływu podlegających obowiązkowej ocenie w ewaluacji.
6. Rola tzw. eksperta wiodącego w sposobie oceny opisów wpływu w zależności od stopnia oddziaływania wyników B+R na czynniki wpływające na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, zgodnej z zasadą „jedna ocena i jedno uzasadnienie”.
7. Uzasadnienie i objaśnienia definicyjne kryterium oceny znaczenia opisów wpływu w poszczególnych kategoriach: przełomowe, istotne i ograniczone.
8. Formuła i tryb oceny ex-post (produktów, efektów, rezultatów i skutków wyników B+R) opisów wpływu oraz wprowadzenie odrębnych ocen dla zasięgu wpływu i jego znaczenia - suma wartości punktów w zmienionej skali wartości progów punktowych.
9. Warunki uzyskania pozytywnej oceny - spełnienie wymogu otrzymania przez opis wpływu odpowiednich wartość punktowych równocześnie w obu ocenianych kryteriach (zasięg i znaczenie).
10. Zasady przyznawania dodatkowych punktów za interdyscyplinarność badań naukowych lub prac rozwojowych (premia za interdyscyplinarność).
11. Procesy ex-ante wspierające powstawanie wpływu na obszary życia gospodarczego lub społecznego oparte o intensywne kontakty z interesariuszami.
12. Dyskusja i pytania oraz konsultacje indywidualne.

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.