Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

SEDN - System Ewaluacji Dorobku Naukowego - Przygotowanie do praktycznej obsługi aplikacji w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

W dniu 14 grudnia 2020 r. MNiSW oficjalnie udostępniło podmiotom aplikację System Ewaluacji Dorobku Naukowego - SEDN narzędzie służące do obsługi procesu ewaluacji jakości działalności naukowej dyscyplin.

Termin szkolenia:

15.01.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej - Dobre praktyki w przygotowaniu opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Termin szkolenia:
22.01.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Sprawozdawczość danych oraz informacji w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on przez podmioty tworzące Sieć Badawczą Łukasiewicz: Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci

Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Termin szkolenia:
05.02.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

SEDN, POL-on i PBN - weryfikacja stanu przygotowań danych oraz informacji sprawozdawczych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Termin szkolenia:
12.02.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Akredytacja PKA, w tym akredytacja zdalna, przygotowanie raportu samooceny i model wewnętrznego systemu jakości kształcenia

Termin szkolenia :
29.01.2021 - ONLINE
(platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

Czasopisma naukowe oraz narzędzia pracy badacza

Termin szkolenia :
15.01.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w szkolnictwie wyższym

Termin szkolenia : 
20.01.2021 -  ONLINE (platforma clickmeenting)
Godziny szkolenia: 
10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Prawo autorskie w działalności dydaktycznej

Termin szkolenia :
01.02.2021 - ONLINE
(platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

Praktyczny przewodnik po umowach cywilnoprawnych w działalności uczelni i instytutów

Planowanie, tworzenie i weryfikacja umów - prawa autorskie - 50% kosztów uzyskania przychodów

Termin szkolenia : 
22.02.2021 -  ONLINE (platforma clickmeenting)
Godziny szkolenia: 
10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Pisanie artykułów naukowych - źródło sukcesu naukowego

Termin szkolenia : 
24.02.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Prawo autorskie w działalności uczelni i instytutów badawczych

Termin szkolenia : 
24.02.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

System komercjalizacji wyników naukowych na uczelniach i w instytutach

Termin szkolenia : 
11.03.2021 -  ONLINE (platforma clickmeenting)
Godziny szkolenia: 
10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Informacja patentowa: jak przeprowadzać badanie patentowe, jak korzystać z patentowych baz danych

Termin szkolenia : 
12.03.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 
10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Wewnętrzne akty prawne uczelni - projektowania, tworzenie, weryfikacja

Vademecum poprawnego, uporządkowanego i bezpiecznego postępowania z regulacjami uczelni dla prawników i osób niebędących prawnikami

Termin szkolenia : 
19.03.2021 -  ONLINE (platforma clickmeenting)
Godziny szkolenia: 
10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Postępowanie administracyjne na uczelni wyższej w świetle najnowszych aktów prawnych

Termin szkolenia : 
26.03.2021 -  ONLINE (platforma clickmeenting)
Godziny szkolenia: 
10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Polska Bibliografia Naukowa 2.0. Praktyczna obsługa systemu

Termin szkolenia:
wkrótce - Warszawa,
Godziny szkolenia: 10.00-16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Komunikacja międzykulturowa w szkolnictwie wyższym

Termin szkolenia : 
23.11.2020 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Internacjonalizacja w szkolnictwie wyższym

Termin szkolenia : 
25.11.2020 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Promocja i budowanie wizerunku uczelni

CENA PROMOCYJNA
Termin szkolenia :
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę:  497,00 zł netto (kwota brutto w przypadku gdy szkolenie opłacane jest ze środków publicznych)

Jakość kształcenia – podstawowe pojęcia i ich zastosowanie w praktyce.

Termin szkolenia:
wkrótce,
Godziny szkolenia: 10.00-16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów osiąganych przez twórców w zakresie prawa autorskiego w uczelniach

Termin szkolenia : 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Jak efektywnie motywować pracowników Uczelni poprzez właściwe zarządzanie zespołem - delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności - Szkolenie dla kadry kierowniczej uczelni

Termin szkolenia : 
wkrótce
szkolenie dwudniowe

Godziny szkolenia: 10.00- 15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 1197,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Pracownik Dziekanatu/sekretariatu uczelni – „front office” uczelni. Profesjonalna obsługa studenta: efektywna komunikacja werbalna i pozawerbalna, techniki i narzędzia obsługi klienta, reagowanie w sytuacjach trudnych, planowanie i organizacja pracy

Termin szkolenia : 
wkrótce
szkolenie dwudniowe

Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę:1197,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Trudny student w dziekanacie i sekretariacie uczelni

Termin szkolenia : 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

POL-on 2.0 Szkoły doktorskie i Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora. Raportowanie danych sprawozdawczych

Termin szkolenia: wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Konferencyjne AS-Bud, al. Jerozolimskie 81
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Uczelnia w świetle Ustawy 2.0 – ścieżki rozwoju i kształtowanie wizerunku

Termin szkolenia : 
wkrótce - Gdańsk
Godziny szkolenia: 10.00- 14.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

Zarządzanie informacją naukową w pracy dydaktycznej. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz stosowanie wiedzy i informacji.

Termin szkolenia : 
wkrótce - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

Jak przygotować się do kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obliczu Konstytucji dla Nauki

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle Ustawy 2.0 i Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: profil praktyczny

Termin szkolenia : 
wkrótce - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Efekty uczenia się w programie studiów, wymagania legislacyjne i wytyczne PKA, ocenianie efektów uczenia się oraz system zapewnienia jakości w Ustawie 2.0

Termin szkolenia : 
wkrótce - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)