Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Zarządzanie kosztami kształcenia w świetle Konstytucji dla Nauki. Algorytm 2019-2024

Termin szkolenia : 28.11.2019
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Procedury awansu naukowego od 1 października 2019 roku

Szkolenie obejmuje wytyczne Rady Doskonałości Naukowej w zakresie awansów naukowych, w tym m.in.:

  - Przykładowe wzory uchwał w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;

  - Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora;

  - Dobre praktyki dotyczące recenzowania wniosków w postępowaniach o awans naukowy;

  - Przykładowe wzory umów na sporządzenie recenzji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego;

  - Zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.

Termin szkolenia: 08.11.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 680,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Publikacje naukowe w ewaluacji jakości działalności naukowej

Szkolenie uwzględnia zmiany wdrożone w dniu 15 października 2019 roku w nowej wersji modułu sprawozdawczego - Polskiej Bibliografii Naukowej, dostosowanego do wymogów Ustawy 2.0 i rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, w tym m.in.

nowy komponent logowania;

nowa funkcjonalność rejestracji konta w PBN poprzez numer ORCID;

nowe pola na formularzach dodawania monografii, redakcji, rozdziałów, artykułów i materiałów konferencyjnych;

aktualna specyfikacja importu publikacji do PBN w formacie xml oraz schematy xsd i xls.

Termin szkolenia: 14.11.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Postępowanie administracyjne na uczelni wyższej w świetle najnowszych aktów prawnych

Termin szkolenia : 
13.11.2019 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Wewnętrzne akty prawne uczelni - projektowania, tworzenie, weryfikacja

Vademecum poprawnego, uporządkowanego i bezpiecznego postępowania z regulacjami uczelni dla prawników i osób niebędących prawnikami
Termin szkolenia : 
19.11.2019 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Prawo autorskie w działalności szkół wyższych i instytutów badawczych

Termin szkolenia : 
18.12.2019 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

Zarządzanie projektem badawczym

Termin szkolenia : 
21.01.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 17.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Jak przygotować się do kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obliczu Konstytucji dla Nauki

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle Ustawy 2.0 i Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: profil praktyczny

Termin szkolenia : 
30.10.2019
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle Ustawy 2.0 i Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: profil ogólnoakademicki

Termin szkolenia : 
31.10.2019
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Termin szkolenia: wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

System komercjalizacji wyników naukowych na uczelniach i w instytutach

Termin szkolenia : 
wkrótce - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

POL-on 2.0. Techniczne i formalno-prawne aspekty obsługi nowego systemu

Termin szkolenia: 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Ewaluacja jakości kształcenia - profil ogólnoakademicki. Ocena programowa i kompleksowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Termin szkolenia: wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Praktyczny przewodnik po umowach cywilnoprawnych w działalności uczelni i instytutów

Planowanie, tworzenie i weryfikacja umów - prawa autorskie - 50% kosztów uzyskania przychodów
Termin szkolenia :
 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Pomoc materialna dla studentów od 1 października 2019 r. na podstawie przepisów ustawy 2.0

Termin szkolenia :
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00 - 16.30
Cena szkolenia za jedną osobę:  597,00 zł netto (kwota brutto w przypadku gdy szkolenie opłacane jest ze środków publicznych)

Pisanie artykułów naukowych.

Termin szkolenia : 
28.01.2020
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Promocja szkolnictwa wyższego - promocja oferty edukacyjnej

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach z uwzględnieniem Ustawy 2.0

Termin szkolenia:  
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Efekty kształcenia w programie studiów, wymagania legislacyjne i wytyczne PKA, ocenianie efektów kształcenia oraz system zapewnienia jakości w ustawie 2.0

Termin szkolenia : 
wktórce - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zarządzanie ofertą kształcenia w dobie Ustawy 2.0

Termin szkolenia : 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Projektowanie usług publicznych (oferty kształcenia)

Termin szkolenia : 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Ocena jakości działalności naukowej w szkole wyższej i jednostce naukowej. Ocena parametryczna jednostek naukowych

Termin szkolenia : 12.12.2019
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Kraków
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w szkolnictwie wyższym w świetle Ustawy 2.0

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

Ewaluacja działalności naukowo – badawczej w odniesieniu do założeń Ustawy 2.0

Termin szkolenia : 
13.11.2019 - Gdańsk
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zarządzanie kosztami kształcenia oraz analiza algorytmu podziału dotacji w 2018 r.

Termin szkolenia :  wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto  (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Promocja i budowanie wizerunku uczelni

CENA PROMOCYJNA
Termin szkolenia :
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 17.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę:  497,00 zł netto (kwota brutto w przypadku gdy szkolenie opłacane jest ze środków publicznych)

Warsztaty poświęcone strategii uczelni w oparciu o wzorce międzynarodowe

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Rekrutacja do uczelni - problemy prawne i praktyczne na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności – szkolenie dla kadry zarządzającej, kierowników działów/ zespołów w uczelniach.

Termin szkolenia : wkrótce
Miejsce szkolenia : Jastrzębia Góra (nad morzem)
Cena szkolenia za jedną osobę: 1397,00 zł netto (kwota brutto w przypadku gdy szkolenie opłacane jest ze środków publicznych)

W cenę szkolenia wliczone są noclegi oraz pełne wyżywienie.