Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

POL-on 2.0 Wykaz pracowników - raportowanie danych sprawozdawczych

Termin szkolenia: 13.03.2020
Miejsce szkolenia: Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki Kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej

Termin szkolenia: 20.02.2020
Miejsce szkolenia: Poznań
Godziny szkolenia: 10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Publikacje naukowe w ewaluacji jakości działalności naukowej

Termin szkolenia: 21.02.2020
Miejsce szkolenia: Poznań
Godziny szkolenia: 10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Strategiczne zarządzanie uczelnią w świetle Ustawy 2.0

Termin szkolenia : 
04.03.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Pisanie artykułów naukowych.

Termin szkolenia : 
28.01.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Tworzenie kierunków studiów, realizacja i ewaluacja kształcenia

Termin szkolenia : 17.02.2020
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zarządzanie projektem badawczym

Termin szkolenia : 
20.02.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 17.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Finansowanie działalności naukowej w Ustawie 2.0 - Nowy algorytm finansowania. Zarządzanie kosztami kształcenia oraz analiza algorytmu podziału subwencji.

Termin szkolenia : 24.02.2020
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Podatek VAT w uczelniach i jednostkach naukowych 2020 - najnowsze regulacje

Termin szkolenia : 
25.02.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

System komercjalizacji wyników naukowych na uczelniach i w instytutach

Termin szkolenia : 
25.02.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Nowe obowiązki uczelni w świetle ustawy o dokumentach publicznych

Termin szkolenia : 
06.03.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Wewnętrzne akty prawne uczelni - projektowania, tworzenie, weryfikacja

Vademecum poprawnego, uporządkowanego i bezpiecznego postępowania z regulacjami uczelni dla prawników i osób niebędących prawnikami
Termin szkolenia : 
09.03.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Postępowanie administracyjne na uczelni wyższej w świetle najnowszych aktów prawnych

Termin szkolenia : 
24.03.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Prawo autorskie w działalności szkół wyższych i instytutów badawczych

Termin szkolenia : 
25.03.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

Czasopisma naukowe oraz narzędzia pracy badacza

Termin szkolenia : 
02.04.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Jak przygotować się do kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obliczu Konstytucji dla Nauki

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle Ustawy 2.0 i Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: profil praktyczny

Termin szkolenia : 
wkrótce - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Efekty uczenia się w programie studiów, wymagania legislacyjne i wytyczne PKA, ocenianie efektów uczenia się oraz system zapewnienia jakości w Ustawie 2.0

Termin szkolenia : 
wkrótce - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle Ustawy 2.0 i Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: profil ogólnoakademicki

Termin szkolenia : 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Termin szkolenia: wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

POL-on 2.0. Techniczne i formalno-prawne aspekty obsługi nowego systemu

Termin szkolenia: 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Ewaluacja jakości kształcenia - profil ogólnoakademicki. Ocena programowa i kompleksowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Termin szkolenia: wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Pomoc materialna dla studentów od 1 października 2019 r. na podstawie przepisów ustawy 2.0

Termin szkolenia :
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00 - 16.30
Cena szkolenia za jedną osobę:  597,00 zł netto (kwota brutto w przypadku gdy szkolenie opłacane jest ze środków publicznych)

Promocja szkolnictwa wyższego - promocja oferty edukacyjnej

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach z uwzględnieniem Ustawy 2.0

Termin szkolenia:  
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zarządzanie ofertą kształcenia w dobie Ustawy 2.0

Termin szkolenia : 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Projektowanie usług publicznych (oferty kształcenia)

Termin szkolenia : 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w szkolnictwie wyższym w świetle Ustawy 2.0

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

Zarządzanie kosztami kształcenia oraz analiza algorytmu podziału dotacji w 2018 r.

Termin szkolenia :  wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto  (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Promocja i budowanie wizerunku uczelni

CENA PROMOCYJNA
Termin szkolenia :
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 17.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę:  497,00 zł netto (kwota brutto w przypadku gdy szkolenie opłacane jest ze środków publicznych)