Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

System POL-on - sprawozdawczość na potrzeby GUS. Formularze S-12, S-11, S-10

Termin szkolenia: 19.03.2020
Miejsce szkolenia: Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Pbssp 2020), w tym:
a) podmioty zobowiązane do przekazywania danych dla potrzeb badań ujętych w Pbssp 2020;
b) zakres danych zawartych w Systemie POL-on wykorzystywanych na potrzeby statystyki publicznej w zależności od rodzaju podmiotu;
c) terminarz sprawozdawczy;
d) obsługa formularzy GUS za 2019 r. (S-12, S-11, S-10), w tym generowanie, uzupełnianie/korygowanie, weryfikacja i wysyłanie.
2. Formularz S-12 - Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu, w tym m.in.:
a) zmiany w formularzu S-12 na 2019 r.;
b) objaśnienia do formularza w poszczególnych sekcjach i działach;
c) szczegółowa charakterystyka informacji raportowanych w Systemie POL-on, stanowiących źródło danych do formularza sprawozdawczego GUS;
d) zakres danych w poszczególnych działach uzupełniany w zależności od rodzaju podmiotu;
e) sposoby generowania wartości (dodawana lub wprowadzana przez użytkownika, wyliczana systemowo);
f) szczegóły wyliczeń i warunki wyboru informacji z Systemu POL-on:
- moduł Instytucja - dane podstawowe (kontekst użytkownika generującego sprawozdanie),
- osoby ubiegające się o stopień doktora niebędące uczestnikami studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej,
- moduł Stopień dr/dr hab. - zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora (nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty),
- wszczęte przewody doktorskie/postępowania w sprawie nadania stopnia doktora bez zarejestrowanego zawiadomienia o jego nadaniu,
- moduł Studia doktoranckie - zestawienie studiów doktoranckich,
- moduł Doktoranci - wykaz doktorantów,
- szkoły doktorskie,
- doktoranci w szkołach doktorskich - wykaz osób ubiegających się o stopień doktora w trybie kształcenia w szkołach doktorskich,
- moduł Pomoc materialna - stypendia naukowe - pomoc materialna doktorantów w jednostce,
- moduł Pracownicy - wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu.
3. Formularz S-11 - Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów, w tym m.in.:
a) zmiany w formularzu S-11 na 2019 r.;
b) szczegółowa charakterystyka informacji raportowanych w Systemie POL-on, stanowiących źródło danych do formularza sprawozdawczego GUS;
c) zakres danych w poszczególnych działach uzupełniany w zależności od rodzaju podmiotu;
d) sposoby generowania wartości (wprowadzana przez użytkownika, wyliczana systemowo);
e) szczegóły wyliczeń i warunki wyboru informacji z Systemu POL-on:
- moduł Instytucja - dane podstawowe (kontekst użytkownika generującego sprawozdanie);
- moduł Pomoc materialna - pomoc materialna studentów w jednostce,
- moduł Pomoc materialna - pomoc materialna doktorantów w jednostce.
4. Formularz S-10 - Sprawozdanie o studiach wyższych, w tym m.in.:
a) zmiany w formularzu S-10 na 2019 r.;
b) objaśnienia do formularza w poszczególnych sekcjach i działach;
c) szczegółowa charakterystyka informacji raportowanych w Systemie POL-on, stanowiących źródło danych do formularza sprawozdawczego GUS;
d) zakres danych w poszczególnych działach uzupełniany w zależności od rodzaju podmiotu;
e) sposoby generowania wartości (dodawana lub wprowadzana przez użytkownika, wyliczana systemowo);
f) szczegóły wyliczeń i warunki wyboru informacji z Systemu POL-on:
- moduł Instytucja - dane podstawowe (kontekst użytkownika generującego sprawozdanie);
- moduł Studenci - wykaz studentów;
- moduł Kierunki studiów - zestawienie uruchomionych studiów na kierunkach.
5. Dyskusja i pytania.


Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.