Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Efekty kształcenia w programie studiów, wymagania legislacyjne i wytyczne PKA, ocenianie efektów kształcenia oraz system zapewnienia jakości w ustawie 2.0

Termin szkolenia : 
wktórce - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie: co to są efekty kształcenia, jak je określać, wzmianka o taksonomiach efektów kształcenia ("nie samym Bloomem żyje człowiek"). Przykłady formułowania efektów kształcenia.

2. Wymagania legislacyjne (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, rozporządzenia MNiSW). Wytyczne PKA. ( z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz aktualnych trendów)

3. Efekty kształcenia w programie studiów: poziom obszaru wiedzy, poziom kierunku studiów, poziom modułu/przedmiotu. Nieadekwatność stwierdzenia "poziom najsłabszego studenta". Zakładane efekty "wejściowe" (rekrutacja, przejście na kolejny rok studiów). Rola praktyk zawodowych. Znaczenie pracy dyplomowej. "Genius loci": nabywanie efektów kształcenia w ramach różnych form działalności studenckiej na uczelni.

4. Ocenianie efektów kształcenia. Metody oceniania. "Constructive alignment": spójność treści kształcenia, metod dydaktycznych i metod oceniania.

5. Uwaga o kompetencjach społecznych: jak je określać i jak je oceniać (na podstawie opracowania "Competence-based learning" projektu TUNING).

6. Rola systemu zapewnienia jakości w formułowaniu, modyfikacji i weryfikacji efektów kształcenia. Role interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w systemie zapewnienia jakości (studenci, nauczyciele akademiccy, pracodawcy, absolwenci etc.)

7. Podsumowanie: odpowiedzialność uczelni, nauczycieli akademickich i studentów. Potrzeba roztropnego spojrzenia na efekty kształcenia. 

Trener:

Dr hab. Marek Frankowicz. Nauczyciel akademicki (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Koordynator i uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, ekspert w akredytacjach międzynarodowych. Z-ca Kierownika Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ (2008-15). Ekspert Boloński (przez cały okres funkcjonowania Zespołu Promotorów/Ekspertów Bolońskich). Ekspert MNiSW oraz MEN w pracach nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Członek Rady EURASHE oraz Zespołów Zadaniowych (Task Forces) Grupy COIMBRA. Prowadzi szkolenia krajowe w zakresie systemów zapewnienia jakości, budowy programów studiów internacjonalizacji, ECTS, ram kwalifikacji oraz innych zagadnień związanych z reformą polskiego szkolnictwa wyższego i budową Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, jak również warsztaty i szkolenia międzynarodowe.  Członek jednego z trzech zwycięskich zespołów prezentujących projekty założeń do Ustawy 2.0.

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.