Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w szkolnictwie wyższym w świetle Ustawy 2.0

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

 Program szkolenia:

I. Nomenklatura i podstawy prawne.

1. Definicja osoby niepełnosprawnej w myśl Konwencji ONZ o Prawach ON a założeń w Ustawie 2.0.

II. Ustawa 2.0 a osoby z niepełnosprawnością.

1. Poszerzony zakres beneficjentów wsparcia dotacji.

2. Nowy algorytm przyznawania dotacji uczelniom.

3. Zasady akumulacji i zwracania niewydatkowanych środków z dotacji.

4. Wytyczne MNiSW dotyczące katalogu wydatków dozwolonych oraz tych zabronionych.

III. Tworzenie długofalowej strategii uczelni.

1. Podstawowe 7 zasad wsparcia edukacyjnego.

2. Zasady tworzenia aktów uczelnianych regulujących sposób wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

3. Współpraca z władzami uczelni, decydentami oraz lokalnymi NGO'sami.

4. Szkolenia i spotkania informacyjne dla studentów z niepełnosprawnościami oraz dla kadry akademickiej.

5. Zasady ochrony danych wrażliwych.

6. Zakres usług wsparcia edukacyjnego dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności, w tym także natury poznawczej i psychicznej.

IV. Erasmus+ a studenci z niepełnosprawnością.

1. Zasady przyznawania dodatkowych grantów z tytułu niepełnosprawności.

V. Inne programy wspierające poza sektorem szkolnictwa wyższego.

1. Usługi lokalnych jednostek pomocy społecznej (MOPR, PCPR).

2. Program „Absolwent” PFRON.

Opracowała: Anna Rutz

Zajęcia kierujemy do m.in. pracowników biur ds. osób niepełnosprawnych, członków/iń kadry akademickiej, którym powierzono funkcję pełnomocników lub koordynatorów studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, a także do pracowników dydaktycznych i innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prelegent:

Pełnomocnik rektora UAM ds. studentów niepełnosprawnych. 
Wiceprzewodnicząca Prezydium w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych (2015-2016)
Regionalny specjalista ds. aktywizacji osób niepełnosprawnych/coach (2013-2014)

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.