Regulamin

  1. Zgłoszenie na szkolenie jest ważne po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
  2. Kopia formularza, która zostaje automatycznie przesłana na adres mailowy wskazany w tymże formularzu jest potwierdzeniem wpisania na listę uczestników. CK IDEA zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie w przypadku braku miejsc na dany termin. O tym fakcie CK IDEA poinformuje uczestnika telefonicznie, lub mailowo w przeciągu 3 dni od przesłania zgłoszenia.
  3. Najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem Organizator przesyła potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, co jest jednoznaczne z tym, że szkolenie odbędzie się w danym terminie (w momencie wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników)
  4. Informacja o rezygnacji ze szkolenia wymaga formy pisemnej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Rezygnacji z udziału w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.
  6. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości szkolenia.
  7. Całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez Zamawiającego w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia bądź nie przybycia na szkolenie.
  8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o czym zobowiązuje się poinformować osobę zgłoszoną, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba lub wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie.