Praktyczny przewodnik po umowach cywilnoprawnych w działalności uczelni i instytutów

Planowanie, tworzenie i weryfikacja umów - prawa autorskie - 50% kosztów uzyskania przychodów

Termin szkolenia:
24.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


Program szkolenia:

1. Umowa jako narzędzie pracy w uczelni wyższej
      1.1. Podstawowe wiadomości o umowie w aspekcie prawnym
      1.2. Czym naprawdę jest umowa w świetle prawa?
      1.3. Formy umowy
      1.4. Jak dokumentować zawarcie umowy?
      1.5. Rodzaje i modele zawierania umów
      1.6. Email jako umowa lub jej potwierdzenie
      1.7. Umowa na uczelni wyższej i w instytucie naukowym
2. Rodzaje umów i ich znaczenie
      2.1. Co decyduje o charakterze umowy
      2.2. Umowa o dzieło
      2.3. Umowa zlecenia
      2.4. Umowa o pracę a umowa zlecenia
      2.5. Umowy mieszane
      2.6. Umowy nienazwane
      2.7. Czy umowa o dzieło musi dotyczyć stworzenia dzieła w rozumieniu prawa autorskiego
      2.8. Umowy o praktyki
      2.9. Umowy z osobami poniżej 26. roku życia
      2.10. Terminy zgłaszania ZUS i RUD, nowe obowiązki w 2022 roku
3. Wzory umów
      3.1. Co to jest wzór umowy
      3.2. Czy warto tworzyć wzory umów
      3.3. Czy warto korzystać z wzorów umów z Internetu lub publikacji
      3.4. Tworzenie własnej bazy wzorów umowy
4. Praktyczne wskazówki jak tworzyć i oceniać umowy nie będąc prawnikiem
      4.1. Przykładowe struktury umowy
      4.2. Elementy niezbędne z punktu widzenia praktyki panowania i tworzenia umowy
      4.3. Lista kontrolna procesu negocjowania i tworzenia umowy
      4.4. Niektóre, typowe pułapki w umowach
      4.5. Jak dokumentować wykonanie umów lub dodatkowe uzgodnienia do umów
      4.6. Typowe elementy (moduły) umowy krok po kroku z przykładami
5. Prawa własności intelektualnej w umowach
      5.1. Prawa autorskie i prawa pokrewne
      5.2. Prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe itp.)
      5.3. Prawa do baz danych
      5.4. Know-how w umowach
6. Wybrane aspekty podatkowe umów cywilnoprawnych na uczelniach
      6.1. Podatek dochodowy w umowach – podstawowe zasady
      6.2. Stawki 50% a 20% kosztów uzyskania przychodów
      6.3. Warunki zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów
      6.4. Stawka 50% kosztów uzyskania przychodów w umowach na uczelniach wyższych oraz w instytutach (studium różnych przypadków)
      6.5. Praktyczne rady dotyczące organizacji wewnętrznej uczelni w zakresie korzystania ze stawki 50% kosztów uzyskania przychodów

 

Prelegent:

Marcin Mioduszewski - radca prawny

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY