Nowoczesna asystentka. Prowadzenie prezentacji, zebrań.

Termin szkolenia:
24.04.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

1. Zasady tworzenia spójnego przekazu podczas prezentacji i wystąpienia publicznego.

- Cel i zasady kreowania wizerunku. 

- Typologia wystąpień publicznych – prezentacja biznesowa to początek czyli gdzie warto się prezentować.

- Dobór stylu wystąpień do mówcy.

- Rodzaje mówców i najczęściej popełniane błędy.

- Korelacja komunikacji werbalnej i niewerbalnej do treści wystąpienia. 

- Budowa wizerunku poza słowami - przestrzeń, władza, status, symbolika. 

- Metody kreowania porozumienia między mówcą a audytorium. 

2. Budowanie wypowiedzi. Panowanie nad dyskusją oraz rola emocji w wystąpieniu publicznym.

- Przemawianie, techniki prezentacji i autoprezentacji.

- Analiza i przygotowanie przestrzeni wystąpienia. 

- Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium – dobór technik. 

- Typy słuchaczy i audytorium. 

- Struktura wystąpień publicznych. 

- Przygotowanie się do wystąpienia. 

- Wybór modelu prezentacji do audytorium i okoliczności wystąpienia. 

- Przygotowanie przemówienia. 

- Co po przemówieniu – prezentacja to dopiero początek. 

- Techniki panowania nad dyskusją.

- Zasady postępowania z trudnym audytorium. 

3. Umiejętność przekonywania. Prezentacja a mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna podczas wystąpienia. 

- Elementy werbalne i niewerbalne w prezentacji i innych wystąpieniach publicznych.

- Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała. 

- Jak zdobyć słuchaczy, czyli zarządzanie wystąpieniem i emocjami audytorium. 

- Komunikacja werbalna i niewerbalna w telewizji i radio. 

- Prawidłowa argumentacja dobór do predyspozycji audytorium.  

- Perswazja i techniki manipulacji. 

- Aktywne słuchanie i odpowiadanie na pytania. 

4. Techniki i metody prowadzenia skutecznej prezentacji. Ruch w prezentacji. Zachowanie przed kamerą.

- Przygotowanie prezentacji, dobór argumentacji i jej skuteczność. 

- Zasady efektywnej prezentacji, organizacja materiału, język i struktura. 

- Techniki wzbudzania zainteresowania i utrzymywania uwagi słuchaczy.

- Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia. 

- Metody radzenia sobie z dziennikarzami, mikrofonem i kamerą.

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY