Asystentka – pierwszy rzecznik prezesa. Wizerunek firmy i marki.

Termin szkolenia:
26.04.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

1) Rola asystentki w budowaniu wizerunku w nowoczesnej firmie. Podstawowe cele skutecznego Public Relations firmy, urzędu i władz.

2) Firma-media-społeczeństwo. Skuteczne komunikowanie się z otoczeniem.

3) Promocja szefa i firmy. Dopasowanie narzędzi. 

4) Prezentacja prezesa, dyrektora, burmistrza jako element budowy wizerunku. 

5) Zasady współpracy z mediami i formułowanie przekazu korzystnego dla firmy. Oczekiwania dziennikarzy od prezesa, managera, czyli jak czytelnie i profesjonalnie przygotować:

a) komunikat i informację prasową,

b) opracowanie prasowe,

c) konferencję i briefing prasowy,

d) oświadczenie.

7. Jak przygotować szefa do wypowiedzi w radio, przed kamerą i do wystąpienia publicznego. 

8. Jakie informacje przed spotkaniem z dziennikarzem przygotować szefowi?

9. Skuteczna komunikacja z otoczeniem firmy. 

10.  Komunikacja i PR w Internecie. 

11. Rola asystentki w selekcji informacji dotyczących PR. Jak wybrać wydarzenia medialne:

a. imprezy okolicznościowe, 

b. koncerty charytatywne,

c. przygotowanie innych wydarzeń medialnych,

d. patronat medialny i imprezy masowe,

e. kampanie społeczne jako element kreacji wizerunku firmy. 

12. Relacje ze społecznością lokalną. Public affairs – budowanie relacji z administracją jako element promocji szefa i firmy.

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY