Jak zwiększyć ściągalność zobowiązań podatkowych

Termin szkolenia:
10.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do:

1. Odzyskania należności jak najszybciej i najskuteczniej , jak najmniejszym kosztem przy zachowaniu dobrych relacji z dłużnikiem
2. Dobrego przygotowania się do rozmowy z dłużnikiem;
3. Panowania nad emocjami w sytuacji kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego z dłużnikiem
4. Opracowania skutecznej strategii odzyskiwania należności
5. Skutecznego odpowiadania na typowe wymówki i zagrywki dłużników w ramach tak zwanych „gier windykacyjnych".

Program szkolenia:

„Postawa wiedza i umiejętności pracownika działu egzekucyjnego urzędu skarbowego"

- Świadomość swoich relacji z innymi ludźmi a szczególnie z dłużnikami i współpracownikami urzędu skarbowego
- Świadomość siebie jako pracownika działu egzekucyjnego – pogłębianie wiedzy o sobie samym
- Rozpoznawanie różnych typów osobowości dłużnika i dostosowanie się do nich
- Rodzaje sposobów komunikacji z dłużnikiem i współpracownikami urzędu skarbowego
- Przełamywanie barier komunikacyjnych
- Kształtowanie i rozwijanie się postaw zorientowanych na dłużnika i współpracowników urzędu skarbowego
- Świadomość emocji własnych
- Poznanie zasad dobrego wychowania i norm obyczajowych
- Kształtowanie wizerunku pracownika urzędu skarbowego
- Zasady skutecznej obsługi dłużnika jako klienta, analiza i zaspakajanie potrzeb
- Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z dłużnikami oraz radzenie sobie zastrzeżenia dłużnika jako gierkami windykacyjnymi
- Zachowania asertywne i ich podłoże
- Typy zachowań asertywnych
- Modelowanie zachowań asertywnych
- Jak sobie radzić z krytyką dłużników jako klientów, współpracowników oraz przełożonych i w jaki sposób krytykować
- Rodzaje konfliktów i sposoby zachowania się w sytuacji konfliktowej
- Sposoby na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
- Sposoby radzenia sobie ze stresem pracownika działu egzekucyjnego urzędu skarbowego

 

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY