Komunikacja z dłużnikami - techniki negocjacji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Termin szkolenia:
17.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w działach egzekucji administracyjnej

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nauczenie pracowników egzekucyjnych umiejętności skutecznej komunikacji z dłużnikami, w tym negocjacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas kontaktu z dłużnikami.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie

 • Przedstawienie celów i programu szkolenia
 • Omówienie znaczenia skutecznej komunikacji z dłużnikami w pracy egzekucyjnej

II. Podstawy skutecznej komunikacji

 • Elementy skutecznej komunikacji
 • Bariery w komunikacji z dłużnikami
 • Sposoby pokonywania barier w komunikacji z dłużnikami

III. Techniki negocjacji

 • Podstawowe zasady negocjacji z dłużnikami
 • Sposoby przygotowania się do negocjacji
 • Techniki otwarcia negocjacji
 • Techniki prowadzenia negocjacji
 • Techniki zakończenia negocjacji
 • Sposoby reagowania na różne strategie negocjacyjne dłużników

IV. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

 • Rodzaje trudnych sytuacji w pracy z dłużnikami
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Techniki zapobiegania trudnym sytuacjom

V. Ćwiczenia praktyczne

 • Symulacje sytuacji negocjacyjnych i trudnych sytuacji z dłużnikami
 • Indywidualne i grupowe ćwiczenia

VI. Podsumowanie i wnioski

 • Omówienie wyników ćwiczeń praktycznych
 • Podsumowanie szkolenia i wnioski
 • Przygotowanie do dalszej pracy z dłużnikami.

Szkolenie ma na celu zapewnienie pracownikom egzekucyjnym umiejętności efektywnego porozumiewania się z dłużnikami, w tym skutecznej negocjacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Pracownicy zdobędą wiedzę na temat podstawowych zasad negocjacji, a także nauczą się przygotowywać do negocjacji, prowadzić negocjacje, kończyć negocjacje i reagować na różne strategie negocjacyjne dłużników. Ponadto szkolenie pozwoli pracownikom nauczyć się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić podczas kontaktu z dłużnikami, oraz zapobiegania tym sytuacjom. Poprzez ćwiczenia praktyczne pracownicy będą mieli okazję przetestowania swoich umiejętności w praktyce.

 

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY