Prawo egzekucyjne i procedury egzekucyjne w działach egzekucyjnych urzędów skarbowych

Termin szkolenia:
29.07.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa egzekucyjnego oraz praktycznymi aspektami procedur egzekucyjnych stosowanych przez urzędy skarbowe. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają praktyki egzekucyjne stosowane w praktyce, a także nabędą umiejętności niezbędnych do skutecznego prowadzenia procesu egzekucyjnego. Szkolenie ma na celu poprawienie jakości pracy w działach egzekucyjnych urzędów skarbowych oraz zwiększenie skuteczności działań egzekucyjnych.

Program szkolenia:

Moduł 1: Wprowadzenie do prawa egzekucyjnego i procedur egzekucyjnych w Polsce

 • Wstęp do prawa egzekucyjnego
 • Podstawy prawne procedur egzekucyjnych
 • Zasady egzekucji administracyjnej w Urzędzie Skarbowym
 • Najważniejsze pojęcia i definicje w prawie egzekucyjnym

Moduł 2: Postępowanie egzekucyjne wobec dłużników - etapy i zasady

 • Procedura egzekucyjna w Polsce
 • Podstawowe pojęcia związane z postępowaniem egzekucyjnym
 • Etapy postępowania egzekucyjnego
 • Zasady prowadzenia egzekucji przez Urząd Skarbowy

Moduł 3: Metody egzekucji w praktyce

 • Komornik jako podmiot egzekucyjny
 • Zajęcie rachunków bankowych
 • Egzekucja z wynagrodzenia
 • Egzekucja z nieruchomości
 • Inne metody egzekucji

Moduł 4: Prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzyciela w czasie egzekucji

 • Prawa dłużnika w czasie egzekucji
 • Obowiązki wierzyciela
 • Zasady dochodzenia roszczeń przez dłużnika

Moduł 5: Kodeks postępowania administracyjnego i jego zastosowanie w procedurach egzekucyjnych

 • Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Zasady postępowania egzekucyjnego określone w Kodeksie postępowania administracyjnego
 • Zasady egzekucji w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego

Moduł 6: Egzekucja w świetle prawa europejskiego i międzynarodowego

Moduł 7: Zasady odpowiedzialności urzędników egzekucyjnych.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY