Potwierdzanie i dokumentowanie efektów kształcenia zdobytych w trakcie edukacji formalnej w szkołach wyższych

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


 Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – Efekty kształcenia jako podstawa zaliczenia (efekty uczenia, a efekty kształcenia, kategorie efektów kształcenia, filozofia myślenia nauczyciela akademickiego w kategorii efektów kształcenia);

2. Metody kształcenia;

3. Metody oceny:

- przykłady metod oceny,

- zalecany tryb oceniania postępów studentów,

- narzędzia oceny osiągania założonych efektów kształcenia;

4. Wybrane metody kształcenia i ocenianie – studium przypadku:

- Wykład (przygotowanie arkusza egzaminacyjnego, egzamin pisemny z różnymi formami, wykład na zaliczenie, wykład kończący się egzaminem bez notatek, wykład kończący się egzaminem z własnymi notatkami),

- Egzamin pisemny czy ustny?

- Konwersatorium w języku obcym,

- Proseminaria, seminaria, seminaria dyplomowe (zasady wygłaszania referatu, praca indywidualna, praca zespołowa, ocenianie pracy zespołowej),

5. Dokumentacja realizacji założonych efektów kształcenia:

- Prezentacja multimedialna,

- Sprawozdanie z ćwiczeń.

- Portfolio.

6. Uwagi końcowe (weryfikacja ECTS, wskazówki praktyczne dla nauczyciela akademickiego).

Prelegent:

Jerzy Bolałek jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Gdańskim i kierownikiem Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego w Instytucie Oceanografii. Ma bogate doświadczenie w zakresie oceny jakości kształcenia – działał w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej pracując w zespołach przygotowujących standardy kształcenia na kierunkach Oceanografia i Ochrona Środowiska oraz uczestnicząc w zespołach oceniających ten kierunek, w PKA od 2008 r. jako członek zespołu oceniającego Ochronę Środowiska na 14. uczelniach publicznych i niepublicznych. Pełnił i pełni wiele funkcji w uczelni i instytucjach naukowych – m.in.: prodziekan ds. studiów stacjonarnych (Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii w latach 2002-2008), Ekspert Boloński (od 1.07.2011 do 31.12.2013), członek zespołu MNiSW ds. opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszaru nauk przyrodniczych oraz opracowania programów kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska opartych o efekty kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych oraz nauk przyrodniczych i nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (od października 2009 do 2011 r.), promotor Krajowych Ram Kwalifikacji (od czerwca 2011 do grudnia 2013). Dzięki jego pracy i zaangażowaniu w roku akademickim 2014/15 został uruchomiony na Uniwersytecie Gdańskim kierunek studiów 1 stopnia „Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód”. Obecnie pod przewodnictwem prof. Bolałka jest przygotowywany nowy kierunek studiów „Akwakultura – biznes i technologia”. 

W ramach współpracy z Instytutem Badań Edukacji w programie Kapitał Ludzki – podprogram Kwalifikacje po europejsku przygotował sześć opracowań dotyczących m.in. uznawania efektów kształcenia zdobytych poza systemem edukacji formalnej, metod weryfikacji efektów kształcenia, zasad przeprowadzania akredytacji. Prace były przygotowane w oparciu o przykłady międzynarodowe oraz polskie.

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.