Nawiązanie, zmiany i zakończenie stosunku pracy z nauczycielem akademickim

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wynikające z PSW, kodeksu pracy, niektórych aktów wykonawczych.

Szkolenie uwzględnia planowane zmiany wynikające z projektu ustawy z 22 stycznia 2018 r., uwzględniającego najnowsze zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Program szkolenia:

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim:

a) podstawa prawna: mianowanie a umowa o pracę

b) konkurs i wyjątki od trybu konkursowego

c) wymóg niekaralności do zatrudnienia nauczyciela akademickiego i skutki jego utraty w trakcie trwania stosunku pracy

d) zakaz bezpośredniej podległości służbowej – jakich sytuacji dotyczy

e) zatrudnienie emerytów

f) zatrudnienie w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność w dziedzinie nauk medycznych oraz zatrudnienie w podmiocie leczniczym,

g) dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego

h) nowe warunki zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego i wizytującego

2. Dopuszczalność zawarcia umowy cywilnoprawnej z nauczycielem akademickim :

a) cykl wykładów jako osiągniecie rezultatu materialnego i ucieleśnionego  

b) umowa o dzieło i o przeniesienie praw autorskich

c) wymóg wyraźnego określenia oczekiwanego rezultatu

3. Zmiany i zakończenie stosunku pracy z nauczycielem akademickim

a) zmiany stosunku pracy: porozumienie i wypowiedzenie zmieniające, powierzenie innej pracy oraz obowiązków

b) urlopy nauczycieli akademickich, w tym nowe regulacje dotyczące urlopu naukowego i urlopu na podratowanie zdrowia

c) rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z mianowania,

d) rozwiązanie umowy o pracę :

1) uzasadnione przyczyny wypowiedzenia,

2) grupy nauczycieli chronionych przed wypowiedzeniem

3) rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia : z winy pracownika oraz bez winy pracownika;

4) sytuacja pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika;

5) świadczenia związane z zakończeniem stosunku pracy, wystawienie świadectwa pracy, wypłata odprawy.

4. Planowane zmiany w zakresie spraw pracowniczych wynikające z projektu Ustawy 2.0

 

Trener:

radca prawny, zatrudniony na uczelni od 2001 r.

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.