Postępowanie w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego w świetle najnowszego (2018) orzecznictwa sądów administracyjnych

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto  (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


 
Program szkolenia:

I.  Postępowanie w sprawach stopnia naukowego doktora

1. Tryb podstawowy

2. Odrębności przewodu doktorskiego w odniesieniu do beneficjentów programu „Diamentowy Grant”

3. Szczególne unormowania procesowe w odniesieniu do przeprowadzania wspólnych przewodów doktorskich

II. Postępowanie w sprawach stopnia naukowego doktora habilitowanego i równoważnego

1. Postępowanie habilitacyjne

1.1. Organ prowadzący  postępowanie i jego uprawnienia

1.2. Komisja habilitacyjna

1.3. Zakres udziału habilitanta w postępowaniu habilitacyjnym 

2. Postępowanie w sprawach nabycia uprawnienia równoważnego uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego

III. Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora

1. Właściwość rady wydziału, rady innej jednostki organizacyjnej szkoły wyższej lub rady naukowej

2. Właściwość Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

3. Właściwość Prezydenta RP

IV. Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego.

1. Stwierdzenie nieważności decyzji

2. Wznowienie postępowania

V. Specyfika postępowania administracyjnego w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego po nowelizacji z 18 marca 2011 r. - odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

1. Wszczęcie postępowania

2. Udział strony w postępowaniu wyjaśniającym

2.1. przed organem I instancji

2.2. przed organem II instancji

3. Zakończenie postępowania

VI. Niektóre zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów intertemporalnych

1. Data wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego

2.  Postępowanie w sprawie o nadanie tytułu naukowego, a  postępowanie o nadanie tytułu naukowego

VII. Zakres sądowej kontroli w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego

1. Wyjaśnienie pojęcia „kontrola legalności”

2. Uprawnienia orzecznicze sądów administracyjnych

3. Bezczynność organu a przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego

  

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.