Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami

Termin szkolenia: 16.09.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Model społeczny, a model medyczny niepełnosprawności.

2. Regulacje dotyczące ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

3. Osoba ze szczególnymi potrzebami, czy to zawsze tylko osoba z niepełnosprawnością?

4. Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna w kontekście ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

5. Potencjalne wyzwania podczas ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami;
a) Ewakuacja osób niewidomych;
b) Ewakuacja osób Głuchych;
c) Ewakuacja osób z niepełnosprawnością ruchową oraz ograniczoną mobilnością;
d) Ewakuacja osób w kryzysie zdrowia psychicznego;
e) Osoby z niepełnosprawnością intelektualną;

6. Jak przygotować procedurę ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

7. Jak przygotować Indywidualny plan ewakuacji.

8. Omówienie sprzętu ułatwiającego ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Prelegent:
Ewa Filip- Trenerka i audytorka dostępności, Jej misją jest wsparcie instytucji w organizacji dostępnych przestrzeni oraz we wdrażaniu dostępnych produktów i usług.
Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń z obszaru dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz szeroko rozumianej niepełnosprawności dla różnych grup odbiorców – koordynatorów dostępności, pracowników administracji publicznej, sektora biznesowego oraz organizacji pozarządowych.
Realizuje audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Prowadząca szkolenia m.in. na temat projektowania uniwersalnego w ramach projektu „Akademia Dostępności”, skierowane do architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów oraz doradca w ramach projektu  "Współpraca na rzecz dostępności" skierowanego do instytucji publicznych.


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY